Ο ρόλος του χιονοδρομικού τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων: μελέτη περίπτωσης η περιοχή Περτουλίου

Πτυχιακή Εργασία 7697 308 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του χιονοδρομικού τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων: μελέτη περίπτωσης η περιοχή Περτουλίου
Συγγραφέας:
Παππά, Δήμητρα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει το φαινόμενο του χιονοδρομικού τουρισμού και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής Περτουλίου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα.
Στο πρώτο μέρος δίνονται οι έννοιες του μαζικού, του εναλλακτικού, ορεινού και του χιονοδρομικού τουρισμού, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Παρακάτω, γίνεται μία εκτενής αναφορά στο χιονοδρομικό τουρισμό. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη της περιοχής Περτουλίου μέσω του χιονοδρομικού τουρισμού. Το τελευταίο μέρος της ενότητας περιλαμβάνει κάποιες διεθνής επιστημονικές έρευνες και άρθρα σχετικά με τον ορεινό τουρισμό.
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, δηλαδή την έρευνα, βασίζεται στη διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχθηκαν από τον γράφοντα, τα οποία μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα 165 ατόμων και από τους οποίους συλλέχθηκαν συνολικά 127 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια. Κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σύντομο απλό και περιεκτικό. Τα ερωτηματολόγια εμπεριείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή δημογραφικών, οικονομικών και τουριστικών στοιχείων και συμπληρώθηκαν ανώνυμα.
Η πτυχιακή μελέτη ολοκληρώνεται με τα διεξαγόμενα συμπεράσματα και τις ειδικότερες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Περτουλίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Περτούλι
Τουρισμός - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Περτούλι
Tourism - Greece - Trikala (Nome) - Pertouli
Χιονοδρομικά κέντρα - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Περτούλι
Ski resorts - Greece - Trikala (Nome) - Pertouli
Περιγραφή:
123 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pappa.pdf