Συμμετοχή των φοιτητών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 7486 291 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμμετοχή των φοιτητών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου, Βασιλεία
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην απόφαση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 150 φοιτητών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού αλλά και διδακτορικού επιπέδου του νομού Αττικής, την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση και τις ώρες απασχόλησης των φοιτητών, όπως και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μισθών τους, μέσω της τεχνικής των παλινδρομήσεων (γραμμικών και λογιστικών).

Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει πως η πιθανότητα απασχόλησης των ερωτώμενων επηρεάζεται από το καθαρό μηνιαίο αλλά και το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από την ηλικία, την πιθανότητα να ζουν με τους γονείς τους, την πιθανότητα ο λόγος που τους οδήγησε στην αναζήτηση απασχόλησης να σχετίζεται με την ανεργία των γονέων, την αύξηση τους εισοδήματος, την επιθυμία για ανεξαρτησία από τους γονείς, την απόκτηση ενσήμων και εργασιακής εμπειρίας και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων προοπτικών σταδιοδρομίας.

Επιπλέον, η επίδοση των φοιτητών φάνηκε να επηρεάζεται από τον τομέα απασχόλησης, την οικογενειακή κατάσταση, την πεποίθηση των ερωτώμενων πως η απασχόληση έχει αυξήσει τα επίπεδα άγχους ενώ έχει μειώσει το χρόνο που αφιερώνουν στη μελέτη, το βαθμό συχνότητας της απουσίας τους από τις εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και από το βαθμό εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, το εισόδημά τους βρέθηκε πως επηρεάζεται από την ηλικία, τον τομέα και τις ώρες απασχόλησης, και την πιθανότητα οι ερωτώμενοι να μην μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών και τις ανάγκες τους για αγορές προϊόντων τεχνολογίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σπουδαστές - Επαγγελματική απασχόληση
Students - Employment
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Αγορά εργασίας - Ελλάδα
Labor market - Greece
Περιγραφή:
122 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0