Επίδραση της παρέμβασης με ελαιόλαδο και λινέλαιο σε υγιείς εθελοντές σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής

Πτυχιακή Εργασία 7357
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της παρέμβασης με ελαιόλαδο και λινέλαιο σε υγιείς εθελοντές σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής
Συγγραφέας:
Φαρδή, Σταυρούλα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η καρδιαγγειακή νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου στις
σύγχρονες κοινωνίες. Στην παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρυνσης εμπλέκονται οι μηχανισμοί
του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής, οπότε κατάλληλη ρύθμιση τους θα έχει ως
αποτέλεσμα μείωση του επιπολασμού της νόσου. Το είδος των λιπαρών οξέων της διατροφής
πιστεύεται ότι μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα των δεικτών οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε υγιείς εθελοντές, μειώνοντας – σε συνδυασμό με ένα υγιεινό τρόπο ζωής- τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Η Lp-PLA2 (Lipoprotein associated Phospholipase A2) είναι μια εξειδικευμένη φωσφολιπάση που υδρολύει τον φλεγμονώδη μεσολαβητη Παράγοντα
Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF) και τα οξειδωμένα φωσφολιποειδή που παράγονται
κατά την οξείδωση της LDL και τα οποία εμφανίζουν ισχυρές προ-φλεγμονώδεις δράσεις.
Επιδημιολογικές έρευνες αποδεικνύουν το ρόλο της Lp-PLA2 ως ανεξάρτητο δείκτη της
καρδιαγγειακής νόσου, παρόλα αυτά περιορισμένες μελέτες υπάρχουν για την επίδραση των
διατροφικών συνηθειών στη δράση του ενζύμου.
Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης της παρέμβασης με ελαιόλαδο (μονοακόρεστα λιπαρά οξέα)
και λινέλαιο (α-λινολενικό οξύ) σε δείκτες οξειδωτικού στρες και στη δράση της Lp-PLA2.
Μεθοδολογία: 37 υγιή άτομα φυσιoλογικού BMI, ηλικίας 18-37 ετών, χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες. Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε 15 ml λινελαίου ανά ημέρα για 6 εβδομάδες, ενώ η
δεύτερη ομάδα λάμβανε 15 ml ελαιολάδου ανά ημέρα. Μετά από μία περίοδο «κάθαρσης» 6
εβδομάδων, τα έλαια παρέμβασης αντιστράφηκαν στις δύο ομάδες, Στην αρχή και στο τέλος
κάθε παρέμβασης, μετρήθηκαν η δραστικότητα της Lp-PLA2 και τα επίπεδα της MDA.
Αποτελέσματα: Η παρέμβαση με λινέλαιο οδήγησε σε σημαντική μείωση της MDA (p= 0,042)
ενώ αντίθετα η παρέμβαση με ελαιόλαδο δεν οδήγησε σε μεταβολή της MDA (p= 0,23). Όσον
αφορά την επίδραση στην Lp-PLA2 καμία από τις δυο παρεμβάσεις δεν επηρέασε την
δραστικότητα του ενζύμου (λινέλαιο p= 0,33 και ελαιόλαδο p= 0,44).
Συμπέρασμα: Η παρέμβαση με λινέλαιο φαίνεται να βελτιώνει το δείκτη λιποειδικής
υπεροξείδωσης MDA. Η δραστικότητα της Lp-PLA2 δεν επηρεάζεται από την παρέμβαση με
λινέλαιο και ελαιόλαδο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αρτηριοσκλήρωση
Ελαιόλαδο - Υγιειονολογικές απόψεις
Λινέλαιο - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Περιγραφή:
126 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, fardi_stavroula.pdf