Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό

Πτυχιακή Εργασία 6919 410 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Το φαινόμενο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει αλματώδη ανάπτυξη εδραιώνοντας την θέση του ως μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες βιομηχανίες στον κόσμο. Η ραγδαία και ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη πέρα από τα γρήγορα κέρδη επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στον προορισμό όπου αναπτύσσεται. Αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα τα αποτελέσματα του τουρισμού από τους αρμόδιους φορείς του τόπου η ποιότητα του υποβαθμίζεται με τελικό αποτέλεσμα τον μαρασμό της περιοχής. Πανάκεια αυτού του φαινομένου είναι ο εναλλακτικός τουρισμός.
Δεδομένου των επιπτώσεων που προκαλεί η υπέρμετρη ανάπτυξη του τουρισμού η παρούσα μελέτη επιδίωξε να παρουσιάσει μια γενικότερη εικόνα για τους λόγους ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα από την αντίθεση του μαζικού και του εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό την παρουσίαση των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν επιφέρει στους τουριστικούς προορισμούς που τον ενστερνίζονται. Περαιτέρω αναλύεται η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών στο νησί της Κύπρου ως μια προσπάθεια της να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση του πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος που προήλθε από την μη ελεγχόμενη ανάπτυξη και υιοθέτηση του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Αγροτουρισμό, τον Οικοτουρισμό και τον Θρησκευτικό τουρισμό.
Με αφετηρία τα όσα γράφτηκαν και λέχθηκαν γύρω από τον εναλλακτικό τουρισμό στην πτυχιακή αυτή μελέτη παρουσιάζονται τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή κυρίως του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Θρησκευτικού τουρισμού στον κυπριακό χώρο. Ακόμη μέσα από την παράδοση 150 ερωτηματολογίων γίνεται εμφανής η άποψη των Κύπριων πολιτών αναφορικά με την συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί και αν οι ίδιοι έχουν ακολουθήσει τέτοιου είδους τουρισμό στην Κύπρο ή όχι και πραγματοποιείται συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων τους και των απαντήσεων τους στις ερωτήσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Κύπρος
Αγροτικός τουρισμός - Κύπρος
Οικοτουρισμός - Κύπρος
Τουρισμός - Κύπρος - Θρησκευτικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Εναλλακτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, οικοτουρισμός, Κύπρος
Περιγραφή:
251 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, konstantinou.pdf