Οι μετανάστες σε χώρους εργασίας τουριστικών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης περιοχή Μοναστηρακίου

Πτυχιακή Εργασία 6910 421 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι μετανάστες σε χώρους εργασίας τουριστικών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης περιοχή Μοναστηρακίου
Συγγραφέας:
Νικόλη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Ο βασικός άξονας της συγκεκριμένης εργασίας είναι το θέμα της μετανάστευσης. Το επίκαιρο και διαχρονικό αυτό φαινόμενο μελετάται στην παρούσα πτυχιακή, συναρτήσει της εικόνας μιας ευρύτερης ζώνης της περιοχής του κέντρου της Αθήνας. Αυτό αποτέλεσε και το κύριο σκεπτικό για να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία.
Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός στόχος μέσα από αυτή τη μελέτη, είναι να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν προκύψει αλλαγές και αν ναι σε ποιο βαθμό, από την παρουσία των μεταναστών, εργαζομένων και μη, στην φυσιογνωμία του ιστορικού και τουριστικού κέντρου της Αθήνας, Μοναστηράκι, Θησείο, Ψυρή, Πλάκα.
Η έρευνα πεδίου που διεξήχθη για το σκοπό αυτό, αποτυπώνει μια πλευρά της πραγματικότητας μέσα από την οπτική των ίδιων των μεταναστών. Ζητείται να βρεθεί ποια είναι η δική τους άποψη για το θέμα μέσα από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων με την μορφή συνεντεύξεων.
Η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση των στοιχείων από την έρευνα, οδηγούν στην εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων, από τις απαντήσεις των εργαζόμενων μεταναστών της περιοχής, για την περιοχή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Immigrants - Greece - Attica (Nome) - Athens
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Περιγραφή:
172 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, nikoli_alexandra.pdf