Το ελαιόλαδο Μεσσηνίας 2000/01 - 2005/06: Μελέτη μάκρο - και μίκρο - συστατικών διαφόρων ποικιλιών της ελιάς ελαιοποίησης και του ελαιολάδου από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας σε διάφορα στάδια ωρίμανσης με διάφορες μεθόδους παραλαβής σε σχέση και με κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους

Διδακτορική Διατριβή 6767 588 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το ελαιόλαδο Μεσσηνίας 2000/01 - 2005/06: Μελέτη μάκρο - και μίκρο - συστατικών διαφόρων ποικιλιών της ελιάς ελαιοποίησης και του ελαιολάδου από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας σε διάφορα στάδια ωρίμανσης με διάφορες μεθόδους παραλαβής σε σχέση και με κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος, Ευστάθιος
Περίληψη:
Στο Α΄ ΜΕΡΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) της διατριβής αναφέρονται τα σημεία υπεροχής του ελαιολάδου έναντι των άλλων λιπαρών ουσιών, οι ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου, η παραγωγική διαδικασία, ο χρόνος συγκομιδής, οι διαδικασίες παραγωγής ελαιολάδου κλασικού ελαιοτριβείου τριών φάσεων και δύο φάσεων.
Στο Β’ ΜΕΡΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) περιγράφονται οι ποσότητες της παραγωγής και της κατανάλωσης του ελαιόλαδου, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο, οι εμπορεύσιμες ποιότητες του ελαιόλαδου, οι τιμές κόστους και πώλησης και η εκτίμηση του οικονομικού οφέλους των παραγωγών ποιοτικού ελαιολάδου σε σχέση με το όφελος παραγωγών συμβατικού καθώς και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον.
Στο Γ’ ΜΕΡΟΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) της διατριβής η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει τη δειγματοληψία, την επεξεργασία και την ανάλυση δύο σειρών δειγμάτων Μεσσηνιακού ελαιολάδου. Προσδιορίστηκε το ολικό πολυφαινολικό κλάσμα με την μέθοδο Folin- Ciocalteu αλλά και η συγκέντρωση των επιμέρους πολυφαινολικών ενώσεων και των τερπενικών οξέων με αέρια GC/MS. Προσδιορίστηκαν ακόμη οι περιεκτικότητες των λιπαρών οξέων των τριγλυκεριδίων και σκουαλενίου με GC/MS και των στερολών και τερπενικών αλκοολών με GC/FID καθώς και των τοκοφερολών με HPLC/DAD.
Στο Δ’ ΜΕΡΟΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ) παρατίθενται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και των εξετάσεων και συζητούνται, αξιολογούνται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα.
Στην παρούσα διατριβή γίνεται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη (κατά το δυνατόν) προσέγγιση για το ελαιόλαδο μιας μεγάλης ελαιοπαραγωγού περιοχής, της Μεσσηνίας, τόσο από άποψη χημικής σύνθεσης και περιεκτικότητας και βιολογικής αξίας των συστατικών του ελαιολάδου όσο και από την σκοπιά της οικονομίας, του μάρκετινγκ και των κοινωνικών παραμέτρων του προϊόντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-02-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Αντιοξειδωτικά
Περιγραφή:
287 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0