Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων του Βόλου με την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6748
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων του Βόλου με την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου για ενέργεια ήταν ζωτικής σημασίας ζήτημα ήδη από τα πρώτα βήματα του πάνω στη γη. Με την εξέλιξη των συνθηκών ζωής το βιοτικό επίπεδο του άτομου ανέβηκε και οι απαιτήσεις του σε ενέργεια αυξήθηκαν. Στη σημερινή εποχή, οι συμβατικές πηγές ενέργειας έχουν αρχίσει να εξαντλούνται και ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των ενεργειακών του αναγκών. Η στροφή σε καθαρές , ανανεώσιμες και μη ρυπογόνες μορφές ενέργειας είναι απαραίτητη. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα να γίνει εκμεταλλεύσιμη η ηλιακή ακτινοβολία και τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εκείνα που μπορούν να την μετατρέψουν σε ηλεκτρική.
Οι χρήσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων σήμερα είναι πολλές. Στην παρούσα μελέτη δίνονται στοιχεία για τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με βαρύτητα σε εκείνα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας στις κατοικίες.
Η ερευνητική διαδικασία της παρούσας διπλωματικής εργασίας στηρίχτηκε αρχικά στην κατάρτιση ερωτηματολογίου που μοιράσθηκε για συμπλήρωση στους κατοίκους της πόλης του Βόλου, με σκοπό να διερευνηθεί η στάση τους απέναντι στα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι γνώσεις και οι απόψεις τους πάνω στη νέα αυτή τεχνολογία, οι λόγοι που δρουν ενθαρρυντικά ή ανασταλτικά στην τοποθέτηση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων και η πιθανότητα μελλοντικής εγκατάστασης.
Μέσα από την εμπειρική ανάλυση φάνηκε ότι οι κάτοικοι του Βόλου είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, έχουν θετική στάση απέναντι στις τεχνολογίες που παράγουν ενέργεια με τη χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να τοποθετήσουν μελλοντικά οικιακά φωτοβολταϊκά αντισταθμίζοντας το οικονομικό κόστος με τα προγράμματα επιδοτήσεων. Τέλος σε γενικές γραμμές η ενημέρωση των κατοίκων του Βόλου πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Βόλος
Renewable energy sources - Greece - Magnisia (Nome) - Volos
Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας
Photovoltaic power systems
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Energy conservation
Ηλιακή ενέργεια
Solar energy
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτοβολταϊκά συστήματα, βιώσιμη ανάπτυξη, ηλιακή ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιγραφή:
212 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0