Εργασιακή ικανοποίηση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6736
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργασιακή ικανοποίηση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο
Συγγραφέας:
Κρανιώτη, Παναγιώτα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξαγωγή των παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Επαγγελματική ικανοποίηση
Job satisfaction
Εργασία και εργαζόμενοι - Παρακίνηση
Employee motivation
Εργασιακό περιβάλλον
Work environment
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Teachers - Greece - Dodekanesos (Nome) - Rhodes
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακό περιβάλλον, εκπαιδευτικοί, καθηγητές
Περιγραφή:
101 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0