Σωματική άσκηση και σύσταση σώματος μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 6675 286 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σωματική άσκηση και σύσταση σώματος μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Συγγραφέας:
Πετράκη, Ευαγγελία Ιωάννα
Περίληψη:
Σκοπός: Η συνεχής αύξηση της παχυσαρκίας κατά την ενηλικίωση των γυναικών μαζί με τις αρνητικές επιπτώσεις της, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ σωματικής άσκησης και δεικτών σύστασης σώματος. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ σωματικής άσκησης και αρκετών δεικτών σύστασης σώματος σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δευτερεύον σκοπό αποτελεί η εύρεση της πιθανής επίδρασης συγχυτικών παραγόντων στη σχέση όπως η ηλικία, κ.α.
Σχεδιασμός: Συγχρονική μελέτη
Υλικά και Μέθοδοι: Ύψος, βάρος, περιφέρεια μέσης και ισχίου, δερματοπτυχές, % ολικού λίπους σώματος και ισχνής μάζας σώματος, χειροδυναμομέτρηση ήταν οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν σε 101 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-65 ετών. Η σωματική άσκηση αξιολογήθηκε ως μέτριας έως υψηλής έντασης άσκηση (MVPA) μέσω ερωτηματολογίου.
Αποτελέσματα: Αρχικά, η MVPA συσχετίστηκε σημαντικά και αρνητικά με το άθροισμα των δερματοπτυχών (r=-0.251 με P=0.015). Συσχετίστηκε, ακόμη, σημαντικά και αρνητικά με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω συσχετίσεις είναι ανεξάρτητες από δημογραφικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά. Τέλος, οι γυναίκες με MVPA πάνω από τη σύσταση των 30 λεπτών/ημέρα εμφανίζουν εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές δερματοπτυχής δικεφάλου (P=0.040)και σωματικού βάρους (P=0.051) από εκείνες που δεν καλύπτουν τη σύσταση.
Συμπέρασμα: Η μελέτη έδειξε μία σημαντική συσχέτιση της σωματικής άσκησης με διάφορους δείκτες σύστασης σώματος αλλά ταυτόχρονα αυτή η συσχέτιση ήταν ανεξάρτητη από δημογραφικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, παρ’όλο που η έρευνα ήταν συγχρονική, οπότε δε μπορεί να διεξαχθεί κάποια αιτιολογική σχέση, φάνηκε ότι γυναίκες που καλύπτουν τη σύσταση του ACSM εμφανίζουν καλύτερο προφίλ σύστασης σώματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Σύσταση σώματος
Γυναίκες - Διατροφή
Περιγραφή:
83 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, petrakh_evag.pdf