Τρόποι μάθησης και προσωπικότητα: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Διδακτορική Διατριβή 6674 453 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τρόποι μάθησης και προσωπικότητα: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης
Συγγραφέας:
Ζενάκου, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή διερευνά τη σχέση ανάμεσα στους τρόπους μάθησης και την προσωπικότητα των ατόμων. Οι τρόποι μάθησης ερμηνεύονται ως γνωστικά, συγκινησιακά, αισθητηριακά και φυσιολογικά-περιβαλλοντικά μοντέλα για την πρόσληψη, την επεξεργασία, την κατανόηση, την οργάνωση και την αφομοίωση της γνώσης. Η προσωπικότητα ερευνάται στη βάση της θεωρίας των τύπων προσωπικότητας του Jung (1971) και στις τέσσερις διπολικές διαστάσεις την εξωστρέφεια, την εσωστρέφεια, τη νοητικότητα, την προαίσθηση, τη σκέψη, το συναίσθημα, την κρίση και την αντίληψη
Η διατριβή περιλαμβάνει δύο μελέτες, η πρώτη μελέτη ερευνά την αξιοπιστία του «Ερωτηματολογίου Διερεύνησης των Αισθητήριων Τρόπων Μάθησης» (Ζενάκου, 2001a. 2001b. 2003. 2005) και η δεύτερη μελέτη αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στους αισθητηρίους τύπους μάθησης, τον οπτικό, τον ακουστικό και τον κιναισθητικό τύπο, και τους τύπους προσωπικότητας.
Τα αποτελέσματα από την πρώτη μελέτη επαλήθευσαν σε ικανοποιητικό βαθμό την αξιοπιστία τoυ Ερωτηματολογίου Διερεύνησης των Αισθητηρίων Τρόπων Μάθησης (Ζενάκου, 2001a. 2001b. 2003. 2005). Τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης τεκμηρίωσαν τη σημαντική σχέση ανάμεσα στους αισθητηρίους τύπους μάθησης και τους τύπους της προσωπικότητας, όπως αυτοί αξιολογούνται με το Ερωτηματολόγιο M.B.T.I. (Myers-Briggs Type Indicator) (Myers-Briggs, 1962), (Stalikas & Fitopoulos, 1998). Ο οπτικός τύπος μάθησης εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση με το συναίσθημα, ο ακουστικός τύπος εμφανίζει στατιστικά υψηλή σχέση με την αντίληψη και την εξωστρέφεια και ο κιναισθητικός τύπος σχετίζεται με το νοητικό τύπο προσωπικότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μάθηση
Learning
Προσωπικότητα
Personality
Λέξεις-κλειδιά:
Τρόποι μάθησης; Προσωπικότητα; Μαθητές; Οπτικός τύπος μάθησης; Ακουστικός τύπος μάθησης; Κιναισθητικός τύπος μάθησης; Τύποι προσωπικότητας; Εξωστρεφής τύπος; Εσωστρεφής τύπος; Εσωστρέφεια; Εξωστρέφεια; Νοητικότητα; Συναίσθημα
Περιγραφή:
323 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, zenakou_eleni.pdf