Η επίδραση των επιπέδων υδάτωσης στην καρδιαγγειακή λειτουργία και στην αθλητική απόδοση

Διδακτορική Διατριβή 6662
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των επιπέδων υδάτωσης στην καρδιαγγειακή λειτουργία και στην αθλητική απόδοση
Συγγραφέας:
Αρναούτης, Ιωάννης
Περίληψη:
Το νερό είναι το πιο σημαντικό συστατικό στη ζωή. Η διατήρηση της υδατικής και ηλεκτρολυτικής ομοιόστασης είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Η μείωση των επιπέδων υδάτωσης επιφέρει αποδεδειγμένα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία και στην αθλητική απόδοση. Παρόλο που υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες να εξετάζουν τα επίπεδα υδάτωσης, την επικράτηση της αφυδάτωσης και την αθλητική απόδοση σε ενήλικες, λίγα επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν για τη σχέση μεταξύ επιπέδων υδάτωσης και παιδιών. Μία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της αφυδάτωσης είναι και η επιβάρυνση της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου παράλληλα, έχει αποδειχτεί ότι επιβαρύνει σημαντικά την καρδιαγγειακή λειτουργία, και συνεπώς, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να συνδέει τα μειωμένα επίπεδα υδάτωσης, την ενδοθηλιακή και την καρδιαγγειακή λειτουργία. Τέλος, έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η μελέτη των μηχανισμών με τους οποίους η πρόσληψη υγρών επηρεάζει την αθλητική απόδοση στη ζέστη. Τα αποτελέσματα ωστόσο, είναι αντικρουόμενα. Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά κενά που υπάρχουν, οι στόχοι της παρούσας διατριβής είναι οι εξής: (i) Να αξιολογηθούν τα επίπεδα υδάτωσης σε νεαρούς αθλητές διαφόρων αθλημάτων, (ii) Να μελετηθεί η επίδραση των επιπέδων υδάτωσης στη λειτουργία του ενδοθηλίου και κατ’ επέκταση στην καρδιαγγειακή λειτουργία (iii) Να προσδιοριστεί η δράση των στοματοφαρυγγικών υποδοχέων στην επίδραση της πρόσληψης υγρών κατά τη διάρκεια της άσκησης και στην αθλητική απόδοση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Υδάτωση
Αθλητές - Διατροφή
Καρδιαγγειακό σύστημα - Φυσιολογικές απόψεις
Αφυδάτωση
Περιγραφή:
137 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0