Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ως παράγοντας επηρεασμού στις διατροφικές συνήθειες και στην υγεία

Διδακτορική Διατριβή 6544
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ως παράγοντας επηρεασμού στις διατροφικές συνήθειες και στην υγεία
Συγγραφέας:
Βλησμάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ) είναι ένας καθιερωμένος όρος στις επιδημιολογικές μελέτες αφού συσχετίζεται άμεσα με τη θνητότητα και τη θνησιμότητα στον πληθυσμό, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστές της υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) ως παράγοντα επηρεασμού στη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα προερχόταν από την μελέτη “ΑΤΤΙΚΗ” σε 1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες (> 18 ετών) χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, από την περιοχή της Αττικής. Η εκπαίδευση (με βάση τα έτη σπουδών) και το μέσο ετήσιο εισόδημα επιλέχθηκαν ως οι κύριες μεταβλητές προσδιορισμού του ΚΟΕ. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι τα άτομα του χαμηλού ΚΟΕ είχαν αυξημένη πενταετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, αύξηση των κλασικών παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (υπέρταση, διαβήτης, υπερχοληστερολαιμία και παχυσαρκία), ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν μη υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε σύγκριση με τα άτομα του υψηλού ΚΟΕ. Όσον αφορά το κόστος της διατροφής δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την πενταετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου. Τέλος, η χρήση του ΚΟΕ σε ένα μοντέλο πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου δεν κατάφερε να βελτιώσει την προγνωστική ικανότητα του HellenicSCORE ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη οι διατροφικές συνήθειες. Συμπεράσματα: Οι μελλοντικές προσπάθειες για τη μείωση του επιπολασμού της καρδιαγγειακής νόσου, μέσω διατροφικής αγωγής και εκπαίδευσης, θα πρέπει να επικεντρωθούν στις κοινωνικές ομάδες υψηλού ρίσκου, όπως οι μειονεκτούσες ομάδες του ΚΟΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Διατροφή - Οικονομικές απόψεις
Διατροφή - Κοινωνικές απόψεις
Περιγραφή:
128 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, vlismas_kostas.pdf