Η προσέγγιση του αλιευτικού αποθέματος της γάμπαρης Melicertus kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο: μορφομετρικές παρατηρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 6479
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προσέγγιση του αλιευτικού αποθέματος της γάμπαρης Melicertus kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο: μορφομετρικές παρατηρήσεις
Συγγραφέας:
Μασούρα, Δήμητρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Ο Αμβρακικός κόλπος βρίσκεται στη δυτική Ελλάδα και συνιστά ένα σχεδόν θαλάσσιο σώμα πλαισιωμένο με ποικίλα και πολλά μεταβατικά συστήματα. Μαζί με την κτηνοτροφία, η αλιεία αποτελεί παραδοσιακή απασχόληση για τις κοινότητες που βρίσκονται περιφερειακά του Αμβρακικού Ειδικότερα η αλιεία του ενδημικού είδους γαρίδας M kerathurus συνιστά βασική πηγή εισοδήματος για την τοπική αλιευτική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσεγγίσει την κατάσταση του αλιευτικού αποθέματος της γαρίδας M. kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο και να προσφέρει νέα δεδομένα στην ελληνική βιβλιογραφία πάνω στην σχετική αύξηση της .M. kerathurus συνεισφέροντας στο γενικότερο προβληματισμό πάνω στην διαχείριση των αποθεμάτων του είδους στη συγκεκριμένη περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν μορφομετρικές αναλύσεις σε 800 δείγματα γαρίδας (400 θηλυκά και 400 αρσενικά) που αλιεύθηκαν με μανωμένα δίχτυα εποχιακά στην περιοχή της Βόνιτσας, τη χρονική περίοδο 2006-2007 και συνεντεύξεις με βασικούς φορείς της περιοχής που εμπλέκονται στον κύκλο της αλιείας της γάμπαρης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων η παράνομη αλιεία της γάμπαρης -και δευτερευόντως η ρύπανση του Αμβρακικού- απασχολούν την τοπική κοινωνία και τοποθετούνται στις πρώτες θέσεις των παραμέτρων που μπορούν προκαλέσουν μείωση των αποθεμάτων γάμπαρης. Τέλος, οι παράμετροι του πληθυσμού της γάμπαρης δείχνουν μια ελαφρά μείωση τα τελευταία 10 χρόνια και πιθανά η μικρή αυτή μείωση να αποδίδεται στην εντατική αλιεία που παρατηρείται στην περιοχή και που έχει σαν στόχο τη γάμπαρη.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική επιφυλακτικότητα σχετικά με τα συμπεράσματα μας σχετικά με την αύξηση του είδους στην περιοχή, λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Αμβρακικός Κόλπος
Amvrakikos Gulf
Αλιεία - Ελλάδα - Αμβρακικός Κόλπος
Fishing - Greece - Amvrakikos Gulf
Γαρίδες - Ελλάδα - Αμβρακικός Κόλπος
Shrimps - Greece - Amvrakikos Gulf
Λέξεις-κλειδιά:
Γάμπαρη, γαρίδες, απoθέματα, Αμβρακικός Κόλπος, αλιεία
Περιγραφή:
141 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, masoura.pdf