Η εξέλιξη χρήσεων γης στο ορεινό χωριό Πράμαντα, νομού Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6471
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη χρήσεων γης στο ορεινό χωριό Πράμαντα, νομού Ιωαννίνων
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Σοφία
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια μελέτης των διαχρονικών μεταβολών στις χρήσεις γης σε ένα ορεινό τοπίο τα τελευταία εκατό χρόνια. Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε το ορεινό χωριό Πράμαντα, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά της Πίνδου, στο νομό Ιωαννίνων.
Το τοπίο αυτό εξελίχθηκε κάτω από την επίδραση των δραστηριοτήτων των κτηνοτρόφων, που διαβιούν στη περιοχή, προσδίδοντας στο χωριό φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια της διατριβής αυτής πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την αξιοποίηση της γης σε χώρες της Μεσογείου, καταλήγοντας στην Ελλάδα και συνδυάζοντας δημογραφικά, οικονομικά και ιστορικά δεδομένα. Πραγματοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις με κατοίκους και παράγοντες και μοιράστηκαν δομημένα ερωτηματολόγια στους κτηνοτρόφους του χωριού Πράμαντα.
Από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, φαίνεται ότι οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στη περιοχή μελέτης, όπως η διαδικασία εγκατάλειψης της παραδοσιακής κτηνοτροφίας από μέρος των κτηνοτρόφων που συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και η στροφή των κατοίκων σε άλλες ασχολίες, ναι μεν προκάλεσαν μεταβολές στο τοπίο, χωρίς όμως να αλλοιώσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο χρήσης των πόρων και επομένως τα χαρακτηριστικά του. Παρόλο που παρατηρείται μείωση του πληθυσμού, σχεδόν κατά το ήμισυ τις τελευταίες δεκαετίες, οι εκτάσεις των βοσκοτόπων παραμένουν σταθερές καθώς η κτηνοτροφία προσαρμόζεται και εξακολουθεί να επιβιώνει.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Κτηνοτροφία - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός) - Πράμαντα
Livestock - Greece - Ioannina (Nome) - Pramanda
Βοσκότοποι - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός) - Πράμαντα
Pastures - Greece - Ioannina (Nome) - Pramanda
Χρήση γης - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός) - Πράμαντα
Land use - Greece - Ioannina (Nome) - Pramanda
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήση γης, κτηνοτροφία, Πράμαντα, Ιωάννινα
Περιγραφή:
232 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, papazoglou_sofia1.pdf