Η ανταπόκριση των καταναλωτικών οργανώσεων στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6463
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανταπόκριση των καταναλωτικών οργανώσεων στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα
Συγγραφέας:
Γουρνά, Έλλη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Οι σημαντικότατες περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που παρατηρούνται στις μέρες μας διαμόρφωσαν μια νέα εικόνα για το σύγχρονο κόσμο.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ανταπόκρισης των καταναλωτικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναπτύσσεται η προσφορά των καταναλωτικών οργανώσεων ως παράλληλος πόλος στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, καθώς και η συμμετοχή του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεων.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε καταναλωτές και περιελάμβανε 3 ενότητες: τα γενικά στοιχεία των καταναλωτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, τα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η περιγραφική στατιστική και η λογιστική παλινδρόμηση.
Συμπερασματικά, η μελέτη της ανταπόκρισης των ελληνικών καταναλωτικών οργανώσεων καταδεικνύει ότι τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν τμηματικά. Απαιτείται σε οριζόντια βάση συνέργια δυνάμεων, κρατική, επιχειρηματική και επιστημονική δραστηριοποίηση. Οι ελληνικές καταναλωτικές οργανώσεις πρέπει να αποκτήσουν γνώση και κίνητρα για να αλλάξουν τον τρόπο δράσης τους, που μέχρι σήμερα προσκρούει στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντισμός. Πράσινο κίνημα
Λοιπά Θέματα:
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Non-governmental organizations
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Λέξεις-κλειδιά:
Καταναλωτικές οργανώσεις, περιβάλλον, καταναλωτική συμπεριφορά
Περιγραφή:
131 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0