Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ποιότητα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η περίπτωση Αγ. Αναργύρων και Ίλιου του Ν. Αττικής)

Μεταπτυχιακή Εργασία 6329
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ποιότητα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η περίπτωση Αγ. Αναργύρων και Ίλιου του Ν. Αττικής)
Συγγραφέας:
Σταθάκης, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται συστηματική αναφορά στην έννοια της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές. Οι αντιλήψεις για την εκπαιδευτική ποιότητα ποικίλουν ανάλογα με την προέλευσή τους αλλά και το ιδεολογικό τους υπόβαθρο.
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ζήτημα. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η ποιότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μέσω ερωτηματολογίου αναλύονται πεποιθήσεις, στάσεις και εκτιμήσεις των ίδιων των δασκάλων για τις ποιοτικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει αυτές τις αντιλήψεις και να διερευνήσει τους παράγοντες που πιθανόν να τις επηρεάζουν.
Από τη στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνηγορούν με τις απόψεις τους σε μια ποιοτικότερη εκδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος και πιστοποιούν με πολύ θετικό τρόπο τις προτάσεις που έχουν κατεύθυνση προς την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
School management and organization - Greece - Attica (Nome)
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Education, Primary - Greece - Attica (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιότητα, εκπαιδευτικοί, διοίκηση
Περιγραφή:
104 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, stathakis_ioannis.pdf