Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: η περίπτωση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6327
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: η περίπτωση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα τυχαίο δείγμα 193 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 38 σχολεία των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων προκειμένου να καταγράψουμε τις στάσεις και τις απόψεις τους για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ικανό να προσαρμόζεται ανταγωνιστικά στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά την καινούρια γνώση. Οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας συνιστούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τόσο για την εκπαίδευση των παιδιών, όσο και για την ίδια την οικογένεια. Ο ρόλος του διευθυντή καθίσταται πλέον σημαντικός στην επικοινωνία αυτή και συνεργασία καθώς και στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων και κρίσιμων καταστάσεων με τις οικογένειες των μαθητών, όταν αυτές προκύπτουν. Οι στόχοι της μελέτης αναφέρονται στο βαθμό της επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών, στις πρακτικές και στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί και συνεργάζεται, στους λόγους που οδηγούν σε περιορισμένη ή ανύπαρκτη επικοινωνία και συνεργασία, στις ενέργειες της πολιτείας ή άλλων φορέων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το ρόλο του διευθυντή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διευθυντές σχολείων
School administrators
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών
Parent-teacher relationships
Οικογένεια και σχολείο
Home and school
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, διευθυντής, γονείς, οικογένεια, σχολείο, σχέσεις
Περιγραφή:
122 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Samara_Aikaterini.pdf