Η μελέτη της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία

Διδακτορική Διατριβή 6319 890 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μελέτη της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία
Συγγραφέας:
Ξανθάκης, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Η εδαφική διάβρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα στο κόσμο. Ειδικά σε λεκάνες απορροής ταμιευτήρων, το πρόβλημα της εδαφικής διάβρωσης μπορεί να οδηγήσει στην πλήρωση τους με φερτές ύλες και βαθμιαία στην αχρήστευσή τους. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει μία μεθοδολογία εκτίμησης της εδαφικής διάβρωσης στην λεκάνη απορροής ταμιευτήρα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά στο ταμιευτήρα του Μαραθώνα. Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση του όγκου των φερτών υλών που έχουν αποτεθεί στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα τα 80 χρόνια λειτουργίας του και η προσπάθεια αξιολόγησης τριών απλών εμπειρικών και στοχαστικών μοντέλων εδαφικής διάβρωσης, ως προς την ικανότητά τους να εκτιμήσουν τον όγκο των αποθέσεων του ταμιευτήρα. Με τη χρήση σύγχρονων υδρογραφικών μεθόδων έγινε μία εκτίμηση του όγκου των φερτών υλών που υπάρχουν στον ταμιευτήρα ίση με 4,68 hm3 Επιλέχθηκαν τρία μοντέλα: η τροποποιημένη μορφή της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας (RUSLE), η αναθεωρημένη μορφή του εμπειρικού-στοχαστικού μοντέλου των Morgan, Morgan και Finney (RMMF) και το μοντέλο του Gavrilovic. Η εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα με τη χρήση του μοντέλου RUSLE, του RMMF και του Gavrilovic εκτιμήθηκε ίση με 1,64, 0,29 και 4,69 hm3 αντίστοιχα. Η μέθοδος κατέδειξε ότι τα μοντέλα RMMF και RUSLE υποεκτίμησαν την ποσότητα των φερτών υλών που έχουν αποτεθεί στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα τα 80 χρόνια λειτουργίας του. Αντίθετα, το μοντέλο Gavrilovic μπόρεσε να εκτιμήσει ικανοποιητικά την ποσότητα φερτών υλών. Γενικά, προτείνεται η χρήση του μοντέλου του Gavrilovic για την εκτίμηση φερτών υλών σε ταμιευτήρες της Ελλάδας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαραθώνας
Watersheds - Greece - Attica (Nome) - Marathonas
Έδαφος, Διάβρωση του
Soil erosion
Λίμνη Μαραθώνα
Περιγραφή:
288 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xanthakis_mixail.pdf