Πολιτισμός και τουρισμός στις περιφερειακές πόλεις: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6312
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτισμός και τουρισμός στις περιφερειακές πόλεις: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων
Συγγραφέας:
Γρατσάνη, Αθηνά
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τις απόψεις των κατοίκων της πόλης των Τρικάλων για το προσωρινό επίπεδο του πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, τη στάση τους απέναντι στους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές, και τις απόψεις τους για την υπάρχουσα υποδομή. Η μελέτη αυτή τοποθετείται χρονικά σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον τουρισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτιστικό τουρισμό και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Μοιράστηκαν 372 ερωτηματολόγια σε κατοίκους της πόλης, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, κατά την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου του 2012. Από την εκτίμηση των υποδειγμάτων λογιστικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι η ευχαρίστηση των κατοίκων σχετικά με το προσωρινό επίπεδο τουρισμού επηρεάζεται από την ηλικία, την εκπαίδευση, την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές, τις δημόσιες εγκαταστάσεις / παροχές, την ποιότητα ζωής, την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού - κληρονομιάς από τους αρμόδιους φορείς, και την οργάνωση που υπάρχει στην πόλη για τους επισκέπτες (R2=32,2%). Επιπλέον, η άποψη ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν φροντίσει για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής κληρονομιάς προσδιορίζεται (R2=44,3%) από τη διαφήμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προσέλκυση τουριστών, την αφθονία των εκδηλώσεων, των φεστιβάλ και των τοπικών μουσείων, την αξιοποίηση των αξιοθέατων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και την υπάρχουσα υποδομή. Τέλος, οι παράμετροι που επηρεάζουν τις απόψεις των κατοίκων για την υπάρχουσα υποδομή στην πόλη ώστε να φιλοξενήσει ένα μεγάλο μέρος τουριστών είναι το φύλο, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες της πόλης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς από τους αρμόδιους φορείς (R2=42,5%).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Cultural property - Greece - Trikala (Nome)
Τουρισμός - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Tourism - Greece - Trikala (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Sustainable development - Greece - Trikala (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμός, τουρισμός, τοπική ανάπτυξη, Τρίκαλα
Περιγραφή:
225 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Gratsani_Athina.pdf