Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γονεϊκής τυπολογίας και σφαίρας ελέγχου στην εφηβική ηλικία

Μεταπτυχιακή Εργασία 6308
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γονεϊκής τυπολογίας και σφαίρας ελέγχου στην εφηβική ηλικία
Συγγραφέας:
Miladinovic, Ana
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις των εφήβων σχετικά με τη γονεϊκή τυπολογία, καθώς και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις απόψεις αυτές, τον προσωπικό και το διαπροσωπικό έλεγχο των εφήβων.
Η γονεϊκή τυπολογία είναι ο τρόπος με τον οποίον οι γονείς πραγματοποιούν τους παιδαγωγικούς τους στόχους, καθώς βασίζεται σε σχετικά σταθερές συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιού. O προσωπικός και ο διαπροσωπικός έλεγχος αναπτύσσονται ανάλογα με τις αρχές της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας, οι οποίες κυριαρχούν μέσα σε μια οικογένεια.
Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της γονεϊκής τυπολογίας και της σφαίρας ελέγχου των εφήβων. Για την αξιολόγηση της γονεϊκής τυπολογίας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Parenting Styles and Dimensions Questionnaire» (PSDQ) των Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart (1995, 2001), προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009, Αντωνοπούλου & Τσίτσας, υπό δημοσίευση). Για την αξιολόγηση της σφαίρας ελέγχου των εφήβων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Σφαίρας Ελέγχου – «The Spheres of Control Scale» (Paulhus, 1983), η οποία εκτιμά τη σφαίρα ελέγχου της συμπεριφοράς.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ αντιλήψεων των εφήβων σχετικά με τη γονεϊκή τυπολογία και ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις, να ερμηνεύουν τις επιτυχίες και αποτυχίες ως αποτέλεσμα δικής τους προσπάθειας και συμπεριφοράς καθώς και να αλληλεπιδρούν με τους άλλους.
Ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στο χώρο της παιδαγωγικής, αναπτυξιακής, συμβουλευτικής και κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής συμβουλευτικής καθώς και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με γονεϊκότητα και το ρόλο της στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Family - Psychological aspects
Γονείς και παιδιά
Parent and child
Λέξεις-κλειδιά:
Γονείς, τυπολογία, έλεγχος, έφηβοι
Περιγραφή:
124 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Milanovic_Ana.pdf