Αμπελοοινικός τομέας και τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μονεμβασιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 6217
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αμπελοοινικός τομέας και τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μονεμβασιάς
Συγγραφέας:
Σπυριδάκου, Παρασκευή
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Kύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του αμπελοοινικού τομέα στη βιωσιμότητα της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασιάς. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται το προφίλ του αμπελοοινικού τομέα, η εξέλιξή του μέχρι σήμερα και η συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής. Η έρευνα αναπτύχθηκε σε δύο πτυχές, η πρώτη εστιάζεται στα οινοποιεία και η δεύτερη εστιάζεται στους κατοίκους της περιοχής μελέτης. Και στις δύο πτυχές έγινε χρήση ερωτηματολογίου. Τόπος διεξαγωγής της έρευνας ορίστηκε ο Δήμος Μονεμβασιάς. Μετά την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της μελέτης τόσο από την πλευρά των οινοποιείων όσο και από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής προέκυψε μια σειρά συμπερασμάτων. Από τη θετική πορεία των οινοποιείων την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται η σημαντική συμβολή του αμπελοοινικού τομέα στην τοπική ανάπτυξη. Επίσης, ο τόπος προέλευσης, η τιμή και η ενημέρωση είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής όσον αφορά τη κατανάλωση κρασιού, στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την πλευρά των οινοποιείων και από τους αρμόδιους φορείς ώστε ο αμπελοοινικός τομέας να αποτελέσει επιπρόσθετη πηγή στη βιωσιμότητα της οικονομίας της περιοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λακωνία (Νομός) - Μονεμβασία
Οίνοι και οινοποιία - Βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα - Λακωνία (Νομός) - Μονεμβασία
Wine and wine making - Greece - Lakonia (Nome) - Monemvasia
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα - Λακωνία (Νομός) - Μονεμβασία
Consumer behavior - Greece - Lakonia (Nome) - Monemvasia
Λέξεις-κλειδιά:
Αμπελουργία, οινοποιία, τοπική ανάπτυξη
Περιγραφή:
157 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0