Χρήσεις γης και ήπιες μορφές ανάπτυξης στη Νήσο Σίφνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6201 366 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήσεις γης και ήπιες μορφές ανάπτυξης στη Νήσο Σίφνο
Συγγραφέας:
Θεοδώρου, Ασημίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Σίφνος: ένα νησί, ένας τόπος, μία ιστορία, μία πορεία.
Τη Σίφνο έχει ως αντικείμενο η παρούσα μελέτη που φέρει τον τίτλο: «Χρήσεις Γης και Ήπιες Μορφές Ανάπτυξης» και διενεργήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» - κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος.
Η λέξη «τόπος» αφορά το χώρο που σε συνάρτηση με την ανθρώπινη παρουσία αποκτά συγκεκριμένες χρήσεις γης άμεσα αλληλοεξαρτώμενες από τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που σημειώθηκε και σημειώνεται σε αυτόν.
Με την περιγραφή των φυσικών και γεωμορφολογικών στοιχείων και μέσα από την παράθεση της ιστορικής πορείας των ανθρώπων που έζησαν στη Σίφνο γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι συνθήκες που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση και εικόνα του νησιού, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Η ανάλυση γίνεται κατά αναπτυξιακό τομέα (περιβάλλον, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, οικιστικό περιβάλλον, υποδομές, κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ό,τι αποτέλεσε σημείο – κλειδί στην πορεία της Σιφνέικης κοινωνίας. Ακολουθούν οι προοπτικές που διαγράφονται για το αναπτυξιακό μέλλον του συγκεκριμένου τόπου με βάση τα σύγχρονα στοιχεία, την διαγραφείσα πορεία μέχρι εκεί και ανάλογες εμπειρίες από τόπους με παρόμοια χαρακτηριστικά ( έτσι όπως καταγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων, απόψεων και ιδεών που έχουν να κάνουν με το παρόν και το μέλλον της νήσου Σίφνου και τον καλύτερο τρόπο να επιτευχθεί μία ισορροπημένη ανάπτυξη.
Προκειμένου να αποδοθεί παραστατικότερα η υπάρχουσα κατάσταση και οι έννοιες που αναφέρονται στην εργασία, στο τέλος της περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα παραρτήματα με πλούσιο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, τη σχετική νομοθεσία και γενικούς και ειδικούς χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα.
Αυτό που αποκομίσαμε από την παρούσα εργασία είναι ότι η μοίρα ενός τόπου είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον τρόπο που επιδρά πάνω του η ανθρώπινη παρουσία. Στην περίπτωση της Σίφνου κάτι τέτοιο είναι ολοφάνερο από το γεγονός ότι η μέχρι τώρα ανθρώπινη δραστηριότητα ήταν ήπιας μορφής τόσο σε ρυθμό όσο και σε ποιότητα, κάτι που συνετέλεσε θετικά και στην υφιστάμενη κατάσταση η οποία στηρίζεται και «εκμεταλλεύεται» το παρελθόν.
Η καταγραφόμενη ανησυχία έγκειται στην επιτάχυνση των ρυθμών και τον ευτελισμό της ποιότητας που σημειώνονται στο χώρο με το πέρασμα του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να συνεχίσει η Σίφνος να αποτελεί πόλο έλξης και να παραμείνει αγαπημένος τόπος για ντόπιους και για ξένους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σίφνος
Sustainable development - Greece - Cyclades (Nome) - Sifnos
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σίφνος
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σίφνος
Regional planning - Greece - Cyclades (Nome) - Sifnos
Περιγραφή:
134 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

THEODOROY+A.-OOO-2005.pdf

119 MB