Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 6191
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου Αττικής
Συγγραφέας:
Καμπέρη, Τριάδα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κατεύθυνση τη Τοπική Ανάπτυξη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Στόχος της είναι η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σχετικά με το πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει ο δήμος, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από έρευνα πεδίου βασισμένη σε ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια έννοια που πρωτοεμφανίστηκε το 1980 και που από τότε απασχολεί πλήθος επιστημόνων αλλά και πολιτών λόγω της σημαντικότητας της. Έχει πυροδοτήσει διαφωνίες σχετικά με την έννοια, την χρησιμότητα και την σκοπιμότητά της, αλλά όλοι συμφωνούν ότι αποτελεί την κοινή αφετηρία διαλόγου όλων των «ενδιαφερομένων μερών».
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση: ο ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ιστορική αναδρομή, οι συνιστώσες και οι δείκτες μέτρησης.
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στον δήμο Ηρακλείου Αττικής και στο έργο του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτώμενων δημοτών με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης, προτεινόμενες διοικητικές δράσεις και οι περιορισμοί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ηράκλειο
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Erakleion
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ηράκλειο
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, Ηράκλειο Αττικής
Περιγραφή:
145 σ. : πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, triada.pdf