Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων σε παραδοσιακή ταβέρνα

Πτυχιακή Εργασία 5974 297 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων σε παραδοσιακή ταβέρνα
Συγγραφέας:
Γεωργιουδάκη, Αναστασία
Περίληψη:
Η σίτιση από ή σε χώρους μαζικής εστίασης έχει πλέον, για τα καλά, διεισδύσει στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Λόγω, λοιπόν, της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης τέτοιων χώρων από ένα ολοένα και πιο ευρύ κοινό, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων για την υγεία του καταναλωτή και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), όπως το HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point). Η παρούσα πτυχιακή μελέτη αποτελεί θεωρητική προσέγγιση του συστήματος HACCP αλλά και πρακτική μέσω της εφαρμογής του σε μονάδα μαζικής εστίασης και συγκεκριμένα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP αποτελείται από τις εξής έξι βασικές ενότητες: 1)Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, 2)Απαιτήσεις του προτύπου εφαρμογής, 3)Περιγραφές Προϊόντων, 4)Διαδικασίες Ποιότητας, 5)Α.Κ.Κ.Σ.Ε. (Ανάλυση Κινδύνων με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), 6)Έντυπα του Συστήματος και τέλος συνοδεύεται και από κάποια Εξωτερικά Έγγραφα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Food - Safety measures
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Hazard Analysis and Critical Control Point (Food safety system)
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο - Ποιοτικός έλεγχος
Food industry and trade - Quality control
Εστιατόρια, ταβέρνες κλπ.
Restaurants
Περιγραφή:
72 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, georgioudaki.pdf