Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους ταυτότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5905
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους ταυτότητας
Συγγραφέας:
Παππά, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν και να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του Έλληνα εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα διερευνώνται οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές και παραμέτρους της επαγγελματικής τους ταυτότητας, όπως: α) οι απόψεις τους σχετικά με τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για το επάγγελμα και το έργο του εκπαιδευτικού β) οι απόψεις τους για το επάγγελμά τους γ) οι παιδαγωγικές πρακτικές που συχνότερα εφαρμόζουν στο σχολικό πλαίσιο (σχολείο, τάξη) δ) οι παράγοντες που ενισχύουν το επαγγελματικό τους άγχος καθώς και ε) οι απόψεις και η στάση τους σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου και το θεσμό του μέντορα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Εργασιακό στρες
Job stress
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Teachers - Greece
Περιγραφή:
145 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pappa_alexandra.pdf