Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας πιπεριάς και σύγκριση καλλιεργητικών τεχνικών με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5902
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας πιπεριάς και σύγκριση καλλιεργητικών τεχνικών με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής
Συγγραφέας:
Τσακιρίδη, Χαρίκλεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η γεωργική παραγωγή μέσω των διεργασιών που επιτελούνται σε αυτήν συντελεί στην κλιματική αλλαγή η οποία αναμένεται να επηρεάσει τον αγροτικό τομέα καθώς τόσο η άνοδος της θερμοκρασίας όσο και η μείωση των βροχοπτώσεων αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την παραγωγικότητα.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του κύκλου ζωής της καλλιέργειας της πιπεριάς βάσει της καλλιεργητικής τεχνικής που χρησιμοποιείται, με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική αξιολόγησή της με τη χρήση της μεθόδου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Η ΑΚΖ αναπτύχθηκε με σκοπό την εξέταση του κύκλου ζωής των προϊόντων έτσι ώστε να εντοπιστούν τα στάδια που συμβάλουν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να επιδιορθωθούν. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή της πιπεριάς σε θερμοκήπιο και σε υπαίθρια καλλιέργεια από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι και τον καθαρισμό της καλλιεργήσιμης έκτασης μετά την συγκομιδή. Η επεξεργασία και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Sima Pro 5.
Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι κατά την παραγωγή της πιπεριάς και στις δύο καλλιεργητικές τεχνικές η πιο σημαντική επίπτωση σημειώνεται στην κατηγορία των φυσικών πόρων στην οποία συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό η χρήση νάιλον στην καλλιέργεια θερμοκηπίου και η κατανάλωση πετρελαίου για τις γεωργικές εργασίες στην υπαίθρια καλλιέργεια. Αξιοσημείωτες είναι και οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του οικοσυστήματος λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Life Cycle Assessment
Καλλιέργειες
Crops
Γεωργικά προϊόντα
Farm produce
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Environmental impact analysis
Λέξεις-κλειδιά:
Καλλιέργεια, πιπεριά, κύκλος ζωής, μέθοδος
Περιγραφή:
265 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0