Διατροφικές συνήθειες και καρδιακή ανεπάρκεια μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5886 481 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες και καρδιακή ανεπάρκεια μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Συγγραφέας:
Καστορίνη, Χριστίνα Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ διατροφικών χαρακτηριστικών και κλινικών παραγόντων κινδύνου με τον κίνδυνο ανάπτυξης συστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΣΔΑΚ), μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). Μεθοδολογία: Κατά τη διάρκεια 2006-2009 εντάχθηκαν στη μελέτη όλοι οι διαδοχικοί ασθενείς που εισήχθησαν στην Ά Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ΟΣΣ (n=976). Από αυτούς 437 ασθενείς, 347 άνδρες (64±13 ετών) και 90 γυναίκες (71±12 ετών) ανέπτυξαν ΣΔΑΚ (ΚΕ<40%) μετά το καρδιακό επεισόδιο ενώ 377 ασθενείς, 292 άνδρες (61±12 ετών) και 85 γυναίκες (66±12 ετών) διατήρησαν τη συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας (ΚΕ>50%). Έγινε λεπτομερής καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τα: ιατρικό ιστορικό, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ανθρωπομετρικά στοιχεία, ψυχολογική κατάσταση, φυσική δραστηριότητα και καπνιστικές συνήθειες. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν με χρήση ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Αποτελέσματα: Η πολυπαραγοντική ανάλυση μετά από έλεγχο για συγχυτικούς παράγοντες: ηλικία, φύλο, ΔΜΣ, καπνιστικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο, παρουσία οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου/ασταθούς στηθάγχης, υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, σακχαρώδους διαβήτη, έδειξε ότι σε σχέση με τη σπάνια κατανάλωση ψαριού, η κατανάλωση ψαριού 2-4 φορές/μήνα συσχετίζεται με 73% (95%ΔΕ:0.07-0.96) μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης ΣΔΑΚ σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΟΣΣ. Επιπλέον στους νορμοτασικούς ασθενείς, η κατανάλωση καφέ 1-2 φλιτζάνια/ημέρα φάνηκε να συσχετίζεται με 88% (95%ΔΕ:0,01-0,84) μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης ΣΔΑΚ, ενώ κατανάλωση >3 φλιτζάνια/μέρα με 90% (95%ΔΕ:0,01-0,88) μικρότερη πιθανότητα, σε σχέση με την καθόλου κατανάλωση. Αντίθετα στους υπερτασικούς ασθενείς κατανάλωση καφέ 3-5 φλιτζάνια/μέρα συσχετίζεται με 4,5 φορές (95%ΔΕ:0,89-22,58) μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης ΣΔΑΚ μετά από ΟΣΣ, σε σχέση με την καθόλου κατανάλωση. Συμπέρασμα: Παρατηρείται ευεργετική συσχέτιση μεταξύ της μέτριας κατανάλωσης ψαριού και της διατήρησης της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς που επιβίωσαν μετά από ΟΣΣ, ενώ η κατανάλωση καφέ έχει αντίθετη δράση όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης ΣΔΑΚ, ανάλογα με τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Καρδιακή ανεπάρκεια
Περιγραφή:
101 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Kastorini.pdf