Οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στην Αττική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5877
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στην Αττική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας:
Καλέμη, Ντορίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική μελέτη εξετάζεται η οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία που διαμένουν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στόχος της διπλωματικής μελέτης ήταν να ερευνηθεί το μηνιαίο ατομικό εισόδημα και το ποσοστό αποταμίευσης των μεταναστών σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Επίσης, στην έρευνα μελετήθηκε και το ποσό των χρημάτων που είχαν στείλει οι ερωτώμενοι στη χώρα καταγωγής τους για τα έτη 2008 έως 2011. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το μελλοντικό προσδοκώμενο εισόδημα των μεταναστών και η πιθανότητα επιστροφής στο τόπο καταγωγής λόγο της οικονομικής κρίσης στη χώρα υποδοχής. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε δείγμα 371 ατόμων, σε κατοίκους της Αττικής. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους λόγο της οικονομικής κρίσης είναι οι ερωτώμενοι που θεωρούν ότι συνεχίζουν να αμείβονται λιγότερα από τους ντόπιους, οι ερωτώμενοι που έχουν δηλώσει ότι έχει μειωθεί το εισόδημά τους στη χώρα υποδοχής, οι ερωτώμενοι που στέλνουν χρήματα στη χώρα καταγωγής τους, οι ερωτώμενοι που έχουν δηλώσει ότι γευματίζουν εκτός σπιτιού λιγότερο από μια φορά το μήνα και τέλος, οι ερωτώμενοι που έχουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα καταγωγής τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Immigrants - Economic conditions - Greece
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα
Emigration and immigration - Greece
Οικονομική κρίση
Financial crises
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική συμπεριφορά, Αλβανοί, μετανάστες, οικονομική κρίση
Περιγραφή:
197 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Kalemi_Dorina.pdf