Η επίδραση του α-λινολενικού οξέος σε παράγοντες κινδύνου αθηροσκλήρωσης και ο ρόλος της Μεσογειακού τύπου δίαιτας

Διδακτορική Διατριβή 5765
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του α-λινολενικού οξέος σε παράγοντες κινδύνου αθηροσκλήρωσης και ο ρόλος της Μεσογειακού τύπου δίαιτας
Συγγραφέας:
Πάσχος, Γιώργος Κ.
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσουμε την επίδραση του α-λινολενικού οξέος (ALA) της διατροφής σε παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία σχηματισμού της αθηροματικής πλάκας. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε την επίδραση του ALA στα επίπεδα λιπιδίων, φλεγμονωδών δεικτών και διαλυτών μορφών των μορίων προσκόλλησης των κυττάρων στο πλάσμα δυσλιπιδαιμικών ατόμων, μιας ομάδας που τεκμηριωμένα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης. Οι επιδράσεις του ALA εξετάστηκαν επίσης σε συνάρτηση με το είδος του διαιτολογίου και το γονότυπο της απολιποπρωτεΐνης Ε.
Οι εθελοντές έλαβαν 8.1 γραμμάρια ALA ημερησίως για 12 εβδομάδες, μέσω 15ml λινελαίου. Η ομάδα ελέγχου έλαβε 11.2 γραμμάρια λινελαϊκού οξέος (LA) μέσω 15ml καρδαμελαίου. Ο λόγος LA:ALA στην ομάδα αναφοράς ήταν 1.3:1 ενώ στην ομάδα ελέγχου ήταν 13.2:1.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη κατανεμηθήκαν επίσης σε ομάδες ανάλογα:
Α. με τις διατροφικές τους συνήθειες: α) ομάδα ατόμων που ακολουθούν μια Μεσογειακού/Κρητικού τύπου δίαιτα και β) ομάδα ατόμων που ακολουθούν ένα δυτικοποιημένο ελληνικό διαιτολόγιο.
Β. με το γονότυπο της απολιποπρωτεΐνης Ε: α) ομάδα ε2/ε3, β) ομάδα ε3/ε3, γ) ομάδα ε3/ε4.
Η χορήγηση ALA δεν επηρέασε τα επίπεδα των λιπιδίων του πλάσματος, μείωσε όμως σημαντικά τα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), αμυλοειδούς α του ορού (SAA), παράγοντα ενεργοποίησης σειράς μακροφάγων (M-CSF) και ιντερλευκίνης-6 (IL-6). Σε ότι αφορά τις διαλυτές μορφές των μορίων προσκόλλησης των κυττάρων, μειώθηκαν τα επίπεδα του διαλυτού μορίου προσκόλλησης αγγειακών κυττάρων-1, η μείωση αυτή όμως δεν διέφερε ανάμεσα στην ομάδα αναφοράς και την ομάδα ελέγχου. Η μείωση των δεικτών της φλεγμονής ήταν μεγαλύτερης έκτασης και αφορούσε περισσότερους δείκτες στην ομάδα των ατόμων που ακολουθούσαν ένα δυτικοποιημένο ελληνικό διαιτολόγιο. Από την άλλη μεριά, η χορήγηση ALA μείωσε τα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών στα άτομα με γονότυπο ε3/ε3 και ε3/ε4, όχι όμως και στους φορείς του ε2 αλληλομόρφου.
Συμπερασματικά, η μείωση του λόγου LA:ALA μέσω της χορήγησης ALA φαίνεται να ασκεί αντιφλεγμονώδη δράση σε ότι αφορά τα επίπεδα μεσολαβητών της φλεγμονής στο πλάσμα δυσλιπιδαιμικών ατόμων. Η δράση αυτή είναι δυνατό να σχετίζεται με το είδος της δίαιτας καθώς και τη γενετική προδιάθεση των ατόμων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Α-λινολενικό οξύ
Μεσογειακή δίαιτα
Αρτηριοσκλήρωση
Περιγραφή:
183 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pasxos.pdf