Σύσταση σώματος και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε φοιτητές

Πτυχιακή Εργασία 5752
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύσταση σώματος και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε φοιτητές
Συγγραφέας:
Βλάχου, Σταματία Ελένη
Περίληψη:
Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η χαμηλή φυσική δραστηριότητα οφείλονται σε επιλογές του τρόπου ζωής και αρχίζουν να υφίστανται από τις νεαρές ηλικίες. Είναι, επομένως, αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να αποφευχθεί μελλοντική αύξηση του επιπολασμού της καρδιαγγειακής νόσου. Η σύσταση σώματος σχετίζεται με τη λειτουργία του οργανισμού και με την εξωτερική εικόνα κάθε ανθρώπου επηρεάζοντας έτσι τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχολογία των ατόμων. Εξ αιτίας αυτής της σχέσης έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι με σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμό της σύστασης σώματος και έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες για να εντοπισθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν και να αξιολογηθούν κάποιοι από τους κυριότερους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και η σύσταση σώματος φοιτητικού πληθυσμού καθώς και ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ αυτών. Εξετάστηκαν 185 πρωτοετείς φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κορίτσια και τα αγόρια του δείγματος ως προς τις μεταβλητές που μελετήθηκαν εκτός από την ηλικία, τις δερματοπτυχές και τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης. Συσχετίσεις προέκυψαν με κυριότερες τη θετική σχέση μεταξύ των επιπέδων γλυκόζης αίματος και των παραμέτρων βάρος, ΔΜΣ, περιφέρεια μέσης και WHR και την αρνητική συσχέτιση της HDL χοληστερόλης με το βάρος. Σημαντικές είναι και οι αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης λίπους και της άλιπης μάζας σώματος και μεταξύ της κατανάλωσης φυτικών ινών και του ποσοστού σωματικού λίπους. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αρνητική σχέση της άσκησης υψηλής έντασης με το ποσοστό λίπους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες
Heart - Diseases
Σύσταση σώματος
Body composition
Περιγραφή:
96 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Vlachou.pdf