Αλλαγές σε δείκτες οξειδωτικού στρες μετά από διαιτητική παρέμβαση σε υπερλιπιδαιμικούς ενήλικες

Πτυχιακή Εργασία 5742
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές σε δείκτες οξειδωτικού στρες μετά από διαιτητική παρέμβαση σε υπερλιπιδαιμικούς ενήλικες
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Κελαϊδή
Περίληψη:
Η υπερχοληστερολαιμία αποτελεί ένα βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ ενεργοποιεί το οξειδωτικού στρες. Κύριο χαρακτηριστικό του επαγόμενου από υπερχοληστερολαιμία οξειδωτικού στρες είναι η αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση. Ένας απλός τρόπος εκτίμησης αυτής είναι η μέτρηση των ενώσεων που αντιδρούν με θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS). Διαιτητικές παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της χοληστερόλης και κατά συνέπεια του καρδιαγγειακού κινδύνου, με τη χορήγηση φυτοστερολών έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει όμως πλήρως διευκρινιστεί αν η μείωση της χοληστερόλης μπορεί εν μέρει να οδηγεί και σε αντίστοιχη μείωση στο οξειδωτικό στρες. Στα πλαίσια αυτά, ο σκοπός της μελέτης που διεξήχθη ήταν να εξετάσει κατά πόσο ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα για την διατροφή, μόνο του ή σε συνδυασμό με την χρήση γάλατος εμπλουτισμένο με φυτοστερόλες, μπορεί να έχει διαφορετικού μεγέθους αποτελέσματα στα επίπεδα των ΤΒΑRS πλάσματος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επαγόμενη από το εμπλουτισμένο γάλα μείωση της χοληστερόλης δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη μείωση των TBARS, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα μεταξύ των τριών ομάδων παρέμβασης και μεταξύ των δυο φύλων. Στα διάφορα στάδια της μελέτης παρατηρήθηκαν κάποιες συσχετίσεις των TBARS με βιοχημικούς δείκτες ή με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών, οι οποίες ήταν όμως ασθενείς αφού χάνονταν χρησιμοποιώντας ως συγχυτικούς παράγοντες την ηλικία, το φύλο και το δείκτη μάζας σώματος.
Συμπερασματικά, ένα πρόγραμμα παρέμβασης με γάλα εμπλουτισμένο με φυτοστερόλες, αν και μπορεί να μειώσει την ολική και την LDL χοληστερόλη δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχες μειώσεις της λιπιδικής υπεροξείδωσης, όπως αυτή εκφράζεται από τη μέτρηση των TBARS.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οξειδωτικό στρες
Oxidative stress
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Diet in disease
Υπερχοληστερολαιμία
Hypercholesterolemia
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Περιγραφή:
67 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, mixailidoy.pdf