Οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 ως εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης για την πόλη του Βόλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 5727
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 ως εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης για την πόλη του Βόλου
Συγγραφέας:
Ευθυμίου, Θεόδωρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη, ξεκίνησε ως μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής αρχειακού υλικού γύρω από τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση ως διοργανώτριας πόλης το Βόλο για τους Αγώνες του 2013. Η αρχική αυτή προσπάθεια και το κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και μελέτη, ενισχύθηκε από την ιδέα, το μεγάλο αυτό γεγονός, να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το όραμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για τους πρώτους Πράσινους Αγώνες το 2013 και παράλληλα η ευκαιρία για ανάπτυξη γύρω από όλους τους τομείς της βιωσιμότητας μέσα από τους Αγώνες και τις υποδομές που θα δημιουργηθούν, αποτέλεσαν πραγματικό κίνητρο για καταγραφή και στατιστική απεικόνιση των απόψεων των πολιτών της περιοχής, απόψεις που οδηγούν σε πραγματικά σημαντικά συμπεράσματα.
Στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ιδιαίτερη τη Μαγνησία και μέσα από αυτά να αναδείξει την περιοχή, παντρεύοντας το αθλητικό γεγονός με τα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν στη βιωσιμότητα. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται με την ανάληψη των Αγώνων του 2013 δεν πρέπει να χαθεί. Το ίδιο αποδεικνύουν και τα στοιχεία της έρευνας που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, μια έρευνα που συμπερασματικά καταλήγει στο γεγονός ότι η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013, θα είναι μια ωφέλιμη διοργάνωση για την πόλη του Βόλου, θα ενισχύσει όλους τους τομείς ανάπτυξης της περιοχής και θα αποτελέσει το έναυσμα για τη μετατροπή του Βόλου σε μια πραγματικά Βιώσιμη πόλη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Βόλος
Sustainable development - Greece - Magnisia (Nome) - Volos
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Βόλος
Μεσογειακοί Αγώνες
Mediterranean Games
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακοί Αγώνες, βιώσιμη ανάπτυξη, Βόλος
Περιγραφή:
301 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, euthumiou.pdf