Η διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές

Διδακτορική Διατριβή 5698 794 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου, Ευθυμία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να εξετάσει, εάν ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης σχετικό με τη διαχείριση του θυμού επιφέρει βελτιώσεις στη Συναισθηματική Νοημοσύνη νεαρών ατόμων. Το Πρόγραμμα Παρέμβασης που σχεδιάστηκε για το σκοπό της παρούσας μελέτης, αποτελεί προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα του προγράμματος διαχείρισης του θυμού των Reilly & Shopshire (2002). Το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με επιπρόσθετες ασκήσεις με σκοπό να εξυπηρετήσει επαρκώς τους στόχους της παρούσας μελέτης, βασίζεται στο γνωστικό-συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας της συμπεριφοράς (cognitive behavioral therapy- CBT),
Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 113 φοιτητές, ηλικίας 20-23 ετών, επί έξι μήνες για μία και μισή ώρα κάθε εβδομάδα. Πριν την έναρξη της παρέμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την ολοκλήρωσή της οι συμμετέχοντες σε αυτή, καθώς και μια ομάδα φοιτητών αντίστοιχης ηλικίας με τους συμμετέχοντες στην παρέμβαση, συμπλήρωσαν μια σειρά από ερωτηματολόγια, τα οποία αξιολογούν διάφορες εκφάνσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η Παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης είχε ευεργετικές επιδράσεις στη Συναισθηματική Νοημοσύνη των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι εκφάνσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, όπως η ικανότητα κατανόησης των προσωπικών συναισθημάτων καθώς και των συναισθημάτων των άλλων, η ικανότητα ρύθμισης, διαχείρισης και ελέγχου των προσωπικών συναισθημάτων, η ικανότητα εύρεσης ικανοποίησης και ευχαρίστησης από τη ζωή, η ικανότητα διαχείρισης του άγχους και η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν με δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και με ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ποιότητας ζωής, της διαχείρισης του άγχους και της σύναψης σχέσεων, βελτιώθηκαν με την εφαρμογή του Προγράμματος Παρέμβασης.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης διευρύνουν και ενισχύουν διαπιστώσεις προγενέστερων μελετών, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα προγράμματα διαχείρισης του θυμού για την αντιμετώπιση και θεραπεία πολλών σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία καλύπτει ένα κενό στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, επειδή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης νεαρών ατόμων μέσα από ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης για τη διαχείριση του θυμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Συναισθηματική νοημοσύνη
Θυμός
Συναισθήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θυμός, διαχείριση, αισθήματα, συναισθηματική νοημοσύνη
Περιγραφή:
319 σ. : εικ., πίν, διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0