Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: η περίπτωση της Κυνουρίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5672
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: η περίπτωση της Κυνουρίας
Συγγραφέας:
Παρασκευά, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυνουρίας καθώς και η καταγραφή των προσπάθειων που γίνονται σήμερα σχετικά με την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται. Με δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 2 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2012 σε 87 μαθητές δύο γυμνασίων της Κυνουρίας καθώς και με επιτόπιες συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής, ιδιοκτητών μουσείων και ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά παρατηρήθηκε ότι υπήρχε η διάθεση να αλλάξουν και να αναδειχθούν πολλά στοιχεία του υλικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής από την πλευρά των κατοίκων και της νέας γενιάς αλλά δεν υπήρχε η οικονομική υποστήριξη από την μεριά του κράτους.
Η όποια δράση στην περιοχή αυτή οφείλεται στους κατοίκους της, στην αγάπη για τον τόπο τους και στις προσπάθειες των συλλόγων της. Κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση του κράτους ώστε να βοηθήσει με σύγχρονα μέσα την ανάδειξη του πολιτισμικού περιεχομένου της Κυνουρίας έτσι ώστε οι θησαυροί της να μην χαθούν στον πέρασμα των χρόνων και να διατηρηθεί από γενιά σε γενιά η τοπική διάλεκτος, τα ήθη και τα έθιμα της αλλά και η ίδια της η ιστορία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Κυνουρία
Cultural property - Greece - Arkadia (Nome) - Kinouria
Ήθη και έθιμα - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Κυνουρία
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμική κληρονομιά, προστασία, Κυνουρία
Περιγραφή:
277 σ. : εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, paraskeva_maria.pdf