Αυθεντική ηγεσία και η επίδρασή της στα εργασιακά αποτελέσματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5634
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυθεντική ηγεσία και η επίδρασή της στα εργασιακά αποτελέσματα
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Πολίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η επίδραση της ηγεσίας στα εργασιακά αποτελέσματα των υφισταμένων, όπως είναι συμπεριφορές εργαζομένων εντός και εκτός του διακριτού τους εργασιακού ρόλου (in-role and extra-role behaviors), βρίσκεται στο ερευνητικό επίκεντρο της βιομηχανικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει κατα πόσο η αυθεντική ηγεσία (authentic leadership) επηρεάζει τα εργασιακά αποτελέσματα όπως για παράδειγμα, την εργασιακή αποτελεσματικότητα (work Performance), το σύνδρομο του «Καλού Στρατιώτη» (OCB), καθώς επίσης την εργασιακή ικανοποίηση (Job Satisfaction) και δέσμευση (Affective Commitment) των υφισταμένων. Το δείγμα της εργασίας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της Αθήνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυθεντική ηγεσία, με εξαίρεση την εργασιακή αποτελεσματικότητα, σχετίζεται σημαντικά με όλα τα εργασιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής συζήτηση των ερευνητικών περιορισμών αλλά και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ηγεσία
Leadership
Επαγγελματική ικανοποίηση
Job satisfaction
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Personnel management
Λέξεις-κλειδιά:
Ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση, διοίκηση προσωπικού
Περιγραφή:
71 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0