Η επίδραση της απώλειας βάρους σε παράγοντες που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο σε παχύσαρκα άτομα με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 5542
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της απώλειας βάρους σε παράγοντες που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο σε παχύσαρκα άτομα με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη
Συγγραφέας:
Γουρναροπούλου, Γεωργία
Περίληψη:
Το μεταβολικό σύνδρομο αναγνωρίζεται ως ένα σύνολο μεταβολικών διαταραχών με κυρίαρχο
χαρακτηριστικό την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα άτομα που πάσχουν από αυτό διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο σκοπός της
παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί η επίδραση που έχει η απώλεια βάρους σε παράγοντες του
μεταβολικού συνδρόμου ύστερα από υποθερμιδική δίαιτα σε δείγμα 13 ενήλικων παχύσαρκων
ανδρών και γυναικών με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
Η απώλεια βάρους που προέκυψε ήταν 9,7% ± 0,4% του αρχικού βάρους και η απώλεια λίπους
3,4%. Αξιοσημείωτη ήταν η βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη (p < 0,05) και η μείωση
της συγκέντρωσης ινσουλίνης νηστείας κατά 6,2 ± 1.9 μIU/mL (p < 0,05) στο σύνολο των
εθελοντών. Η συγκέντρωση γλυκόζης νηστείας των εθελοντών μειώθηκε με τη μεγαλύτερη
μείωση να παρατηρείται στους διαβητικούς κατά 1,4 mmol/L (25 mg/dL) (p < 0.05) και η
διαχείριση της γλυκόζης όπως φαίνεται από την καμπύλη γλυκόζης βελτιώθηκε σημαντικά (p <
0,0001), με τη μεγαλύτερη βελτίωση να προκύπτει στην ομάδα των διαβητικών ατόμων (p <
0,005). Όσον αφορά το λιπιδαιμικό προφίλ, σημαντική ήταν η μείωση της ολικής χοληστερόλης
και των τριγλυκεριδίων χωρίς όμως να υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των διαβητικών
και μη διαβητικών ατόμων.
Συμπερασματικά, η απώλεια βάρους της τάξης του 10% που προκαλείται με δίαιτα σε άτομα με
παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των παραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου και
κατ’ επέκταση σε μείωση του κινδύνου για νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία,
ακόμη και αν δεν υπάρχει αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεταβολικό σύνδρομο
Metabolic syndrome
Μεταβολισμός - Διαταραχές
Metabolism - Disorders
Περιγραφή:
73 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0