Συμπεριφορά καταναλωτών ως προς την χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 5460
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπεριφορά καταναλωτών ως προς την χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Συγγραφέας:
Μπουλούμπασης, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατώντας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων του πλανήτη, έχει επιβάλλει στα κράτη μέλη της την υποχρέωση να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (EC, Europe 2020). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα καλείται να βρει σύντομα λύσεις για την ριζική αναδιάρθρωση των μεθόδων παραγωγής ενέργειας. Με δεδομένες τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η χρήση Φ/Σ (φωτοβολταϊκά συστήματα) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φαντάζει σαν την ιδανικότερη επιλογή (Tsilingiridis and Ikonomopoulos, 2013). Για αυτό το λόγο ο κλάδος των Φ/Σ, σημαντικό τμήμα του οποίου είναι τα οικιακά Φ/Σ, έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι διττός. Πρώτον να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που αποφάσισαν να εγκαταστήσουν οικιακά Φ/Σ, καθώς και τα βασικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επένδυσης. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αξιολόγησης υπηρεσιών που έχει εφαρμοστεί κατά κόρον σε κλάδους όπως αυτός της κινητής τηλεφωνίας και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να ανακαλύψει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι καταναλωτές από την απόφασή τους να επενδύσουν σε οικιακά Φ/Σ, καθώς και πως η ικανοποίηση αυτή προσδιορίζει τη μελλοντική συμπεριφορά τους. Αυτή ακριβώς είναι και η καινοτομία της συγκεκριμένης έρευνας, αφού για πρώτη φορά αντιμετωπίζει την επένδυση σε οικιακά Φ/Σ σαν μια δυναμική διαδικασία, η οποία ξεκινάει με την εγκατάσταση Φ/Σ και συνεχίζεται με την παροχή υπηρεσιών καθ’όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, επηρεάζοντας τον βαθμό ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι καταναλωτές.
Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2013. Για τους σκοπούς της συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε καταναλωτές που έχουν εγκαταστήσει οικιακά Φ/Σ και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Παράλληλα, ήταν διαθέσιμο προς συμπλήρωση σε διάφορες ιστοσελίδες που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν συνολικά 200 ερωτηματολόγια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η ικανοποίηση των καταναλωτών επηρεάζεται σημαντικά από την αποδοτικότητα των Φ/Σ, η οποία συνδέεται άμεσα με την κερδοφορία της επένδυσης, και από την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται. Οι δύο παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν και την μελλοντική συμπεριφορά όσων έχουν εγκαταστήσει οικιακά Φ/Σ. Παρόλα αυτά οι καταναλωτές διαμορφώνουν θετικές συμπεριφορικές προθέσεις κυρίως όταν συνεργάζονται με εταιρείες που τις θεωρούν αξιόπιστες και μπορούν να τις εμπιστευτούν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Renewable energy sources
Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας
Photovoltaic power systems
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Energy conservation
Καταναλωτική συμπεριφορά - Περιβαλλοντικές απόψεις
Consumer behavior - Environmental aspects
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτοβολταϊκά συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταναλωτές
Περιγραφή:
128 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0