Διατροφική αξιολόγηση μέσω δεικτών: δημιουργία διατροφικού δείκτη που αποτιμά το βαθμό υιοθέτησης της Mεσογειακής διατροφής και την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων παθήσεων

Διδακτορική Διατριβή 5414 562 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφική αξιολόγηση μέσω δεικτών: δημιουργία διατροφικού δείκτη που αποτιμά το βαθμό υιοθέτησης της Mεσογειακής διατροφής και την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων παθήσεων
Συγγραφέας:
Κουρλαμπά, Γεωργία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταυρινός, Βασίλειος
Περίληψη:
Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθεί αν η διαγνωστική ακρίβεια των δεικτών επηρεάζεται: (α) από το σύνολο και τον αριθμό των διαμερίσεων των συνιστωσών, (β) το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των συνιστωσών, (γ) το βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στις συνιστώσες και το χαρακτηριστικό που ο δείκτης αξιολογεί, (δ) το βαθμό δυσταξινόμησης, και (ε) τη χρήση βαρών στάθμισης για κάθε συνιστώσα. Ως εφαρμογή των πορισμάτων που προέκυψαν από τα παραπάνω προτάθηκε ένας δείκτης που να αξιολογεί την ποιότητα διατροφής των ηλικιωμένων (Elderly Dietary Index - EDI). Υλικό-Μέθοδος: Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα σενάρια προσομοιωμένων δεδομένων. Η διαγνωστική ακρίβεια των δεικτών, αξιολογήθηκε υπολογίζοντας την επιφάνεια κάτω από την ROC καμπύλη (AUC), την ευαισθησία και την ειδικότητα τους. Ο δείκτης ΕDI δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας 10 συνιστώσες. Βαθμοί από 1 έως 4 αποδόθηκαν σε όλες της συνιστώσες. Αποτελέσματα: Η ανάλυση των προσομοιωμένων δεδομένων έδειξε ότι η διαγνωστική ακρίβεια ενός δείκτη αυξάνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των διαμερίσεων των συνιστωσών που χρησιμοποιούνται, όσο αυξάνει ο αριθμός των συνιστωσών που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και όταν χρησιμοποιούνται βάρη στάθμισης για κάθε συνιστώσα. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη όταν οι συνιστώσες είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους και συσχετίζονται ισχυρά με την έκβαση. Ως εφαρμογή των προηγούμενων πορισμάτων ο διατροφικός δείκτης για τους ηλικιωμένους (EDI) βρέθηκε να έχει ικανοποιητική διαγνωστική αξία σε δείγμα 668 ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών από τη νησιωτική Ελλάδα, αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Συμπεράσματα: Για τη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια προτείνεται να χρησιμοποιούνται: συνιστώσες με μεγάλο αριθμό διαμερίσεων, ασυσχέτιστες ή ελαφρώς συσχετισμένες μεταξύ τους και ισχυρά συσχετισμένες με την εξαρτημένη μεταβλητή που ο δείκτης αποσκοπεί να αξιολογήσει καθώς επίσης και ειδικά βάρη για την κάθε συνιστώσα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτητική θεραπεία
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή - Αξιολόγηση
Χρόνιες ασθένειες
Μεσογειακή δίαιτα
Ηλικιωμένοι - Διατροφή
Περιγραφή:
281 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0