Μεταβολές καταναλωτικών διατροφικών προτύπων σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5365
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολές καταναλωτικών διατροφικών προτύπων σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας:
Μπελεσιώτη, Κωνσταντίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η μείωση του εισοδήματος και η άνοδος των τιμών έχει οδηγήσει σε μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή και των νοικοκυριών, θέτοντας σε προτεραιότητά τους την κάλυψη των βασικών τους αναγκών και την επιβίωσή τους.
Άμεση συνέπεια της οικονομικής κρίσης ήταν η μεταβολή των καταναλωτικών διατροφικών προτύπων. Στόχος της διπλωματικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και μεταβάλλουν τα καταναλωτικά διατροφικά πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης καθώς και η διαμόρφωση του προφίλ των καταναλωτών που έχουν μεταβάλλει τα καταναλωτικά διατροφικά τους πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε έρευνα με διανομή ερωτηματολογίων σε 400 καταναλωτές της Αττικής. Από την οικονομετρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα καταναλωτικά διατροφικά πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι κυρίως τα δημογραφικά στοιχεία του καταναλωτή όπως το φύλο, η ηλικία, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, το μηνιαίο καθαρό ατομικό εισόδημα, η τωρινή απασχόληση, το μορφωτικό επίπεδο, η ιδιοκτησία της κατοικίας, το προάστιο διαμονής. Επιπλέον παράγοντες είναι η επάρκεια του εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών, η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, η υγιεινή διατροφή, ο βαθμός μείωσης της κατανάλωσης για γλυκά, αλκοολούχα ποτά, κρέας, η μη αγορά πολυτελών τροφίμων, σνακ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής καθώς και η χρήση λίστας αγορών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Consumer behavior - Greece
Καταναλωτές - Ελλάδα
Consumers - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφή, διατροφικές συνήθειες, καταναλωτική συμπεριφορά, οικονομική κρίση
Περιγραφή:
234 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0