Φαρμακευτικά φυτά και τοπικη και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση ενός μοντέλου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5271
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φαρμακευτικά φυτά και τοπικη και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση ενός μοντέλου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδα, Ευανθία Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φαρμακολογία
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Sustainable development - Greece
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα
Rural development - Greece
Γεωργία - Ελλάδα
Agriculture - Greece
Φαρμακευτικά φυτά
Medicinal plants
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακευτικά φυτά, τοπική, περιφερειακή, ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία
Περιγραφή:
325 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, TSIGARIDA EVITA.pdf