Οργάνωση και προδιαγραφές κέντρου μείξης ενδοφλέβιων διαλυμάτων (εντερικών – παρεντερικών) - Ι

Πτυχιακή Εργασία 5139 353 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οργάνωση και προδιαγραφές κέντρου μείξης ενδοφλέβιων διαλυμάτων (εντερικών – παρεντερικών) - Ι
Συγγραφέας:
Πατερουλάκης, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκουρολιάκου, Μαρία
Περίληψη:
Ολοένα και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη στη καθημερινή πρακτική της επιστημονικής κοινότητας να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο υγείας. Έτσι λοιπόν και στην επιστήμη της διαιτολογίας-διατροφής, μιας επιστήμης που παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υγείας του πολίτη, είναι θεμιτή η χάραξη προδιαγραφών για την εξασφάλιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας κάθε προϊόντος διατροφής. Πολύ περισσότερο το κομμάτι εκείνο της παραγωγής και διάθεσης διαλυμάτων-σκευασμάτων διατροφής (εντερική-παρεντερική) διαδραματίζει ρόλο εξαιρετικής σημασίας, διότι αναφέρεται σε ένα δεδομένο αριθμό ατόμων που νοσούν και επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα διατροφής από το στόμα.
Η διευκόλυνση στην αντιμετώπιση σοβαρών παθολογικών περιστατικών σε αυτού του είδους την διατροφή αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που παίζει η εντερική-παρεντερική σίτιση στην καλύτερη εξέλιξη της υγείας του ασθενή. Επομένως καθετί που αποδίδει ποιότητα και λειτουργικότητα στη διατροφή αυτή θα αποτελεί κομμάτι των προδιαγραφών της.
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην προετοιμασία του έμψυχου και υλικοτεχνικού δυναμικού ενός Ν.Ι.(μονάδας μείξης διαλυμάτων) προκειμένου να παρασκευασθούν και να διατεθούν, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους διεθνείς κανόνες υγείας, διαλύματα – σκευάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εντερική ή παρεντερική σίτιση ασθενών του νοσοκομείου. Η παρούσα εργασία δίδει ένα πρότυπο υπηρεσιών ασηπτικής τεχνικής, που πρέπει να προϋπάρχουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και λειτουργικότητα των εντερικών και παρεντερικών διαλυμάτων που διατίθενται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φαρμακολογία
Λοιπά Θέματα:
Παρεντερική διατροφή
Parenteral feeding
Εντερική διατροφή
Enteral feeding
Περιγραφή:
67 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pateroulakhs.pdf