Δείκτες υγείας και διατροφικές συνήθειες σε ηλικιωμένα άτομα, άντρες και γυναίκες της ελλήνικής νησιώτικης χώρας

Πτυχιακή Εργασία 4699
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτες υγείας και διατροφικές συνήθειες σε ηλικιωμένα άτομα, άντρες και γυναίκες της ελλήνικής νησιώτικης χώρας
Συγγραφέας:
Σωκράτους, Παναγιώτα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί αρκετά η κατάσταση υγείας (δείκτες υγείας)
των ηλικιωμένων κατοίκων της Ελλάδας και των Ελληνικών νησιών συγκεκριμένα, καθώς
και οι διατροφικές συνήθεις αυτών. Σκοπός της παρούσα μελέτης είναι να μελετηθεί εάν
εμφανίζονται διαφορές στους δείκτες υγείας καθώς και στις διατροφικές συνήθειες, μεταξύ
των ανδρών και των γυναικών που κατοικούν σε Ελληνικά νησιά (στα πλαίσια της μελέτης
MEDIS). Μεθοδολογία: Στη μελέτη MEDIS συμμετείχαν 651 γυναίκες και 758 άντρες
συνολικά. Δειγματοληψία έγινε σε 10 Ελληνικά νησιά, τα οποία ήταν: Σαμοθράκη,
Μυτιλήνη, Ικαρία, Σύρος, Νάξος, Λήμνος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Κρήτη. Τα
διατροφικά δεδομένα, οι κλινικοί δείκτες και η καταγραφή των κοινωνικό – δημογραφικών
δεδομένων, μετρήθηκαν με συγκεκριμένες διαδικασίες από ομάδα επιστημόνων. Για τη
σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά κριτήρια χ2 και t-test.
Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι, με τις γυναίκες να έχουν πολύ ψηλά ποσοστά παχυσαρκίας (39,7%), αρκετά
μεγαλύτερα από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών (25%). Το ποσοστό των γυναικών
που εμφανίζουν υπέρταση (69,2%) ή υπερχοληστερολαιμία (59,3%) είναι μεγαλύτερο από
το αντίστοιχο των αντρών (57% , 40,6% αντίστοιχα) (p<0,001). Ως προς τις διατροφικές
συνήθειες (μερίδες κατανάλωση τροφίμων/ εβδομάδα) και το βαθμό υιοθέτησης της
μεσογειακής διατροφής (MedDietScore) τα δύο φύλα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν
διαφορές ή όπου παρουσιάζονται δεν είναι σημαντικές. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι η
μοναδική συνήθεια στην οποία εμφανίζεται σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Το
ποσοστό των αντρών (38,7%) που καταναλώνουν αλκοόλ είναι σαφώς μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο των γυναικών (14,1%). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι δεν
υπάρχει καμία συστηματική διαφορά στις διατροφικές συνήθειες και στους δείκτες υγείας
μεταξύ των αντρών και των γυναικών, κατοίκων των ελληνικών νησιών. Στις διατροφικές
συνήθειες, με εξαίρεση την κατανάλωση αλκοόλ, δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς τις
συνήθειες αντρών και γυναικών. Στους δείκτες υγείας εμφανίστηκαν μικρές διαφορές αλλά
δεν ήταν τόσο ισχυρές για να μπορέσει να αποδοθεί η διαφορά αυτή στη διαφορά φύλου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Ηλικιωμένοι - Ελλάδα
Food habits - Older people - Greece
Ηλικιωμένοι - Υγιειονολογικές απόψεις
Older people - Health aspects
Ηλικιωμένοι - Διατροφή
Older people - Nutrition
Περιγραφή:
56 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0