Τρόφιμα και σακχαρώδης διαβήτης, επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Πτυχιακή Εργασία 4650 161 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τρόφιμα και σακχαρώδης διαβήτης, επιδημιολογική μελέτη MEDIS
Συγγραφέας:
Καλδαρίδου, Κυριακή
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια παθολογική νόσος η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της κατανάλωσης διαφόρων τροφίμων στην πιθανότητα παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη σε ηλικιωμένα άτομα. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 1560, άτομα άντρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών από τα νησιά της Μεσογείου, στα οποία προηγουμένως δεν είχε εμφανιστεί κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα (πχ Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου). Μέσω ερωτηματολογίου αποτιμήθηκαν διάφορα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, καπνιστικές συνήθειες, κλινικά χαρακτηριστικά και οι συνήθειες κατανάλωσης τροφίμων και αλκοολούχων ποτών. Αποτελέσματα: Μετά από στάθμιση για ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος, φυσική δραστηριότητα, καπνιστικές συνήθειες και προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα, η λογαριθμιστική ανάλυση έδειξε πως τα άτομα που καταναλώνουν σπάνια γλυκά έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες παρουσίας ΣΔ σε σύγκριση με όσους δεν καταναλώνουν ποτέ (ΣΛ = 0,504, 95% ΔΕ =0,340-0,747). Επίσης τα άτομα που καταναλώνουν καθημερινά γλυκά, έχουν 75% (ΣΛ=0,244, 95% ΔΕ=0,136-0,438) μικρότερη πιθανότητα παρουσίας ΣΔ σε σχέση με τα άτομα που δεν καταναλώνουν καθόλου. Συμπεράσματα: Παρατηρείται ευεργετική συσχέτιση μεταξύ της τακτικής κατανάλωσης γλυκών και της παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη. Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λοιπά Θέματα:
Σακχαρώδης διαβήτης
Διατροφικές συνήθειες - Ηλικιωμένοι
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
78 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0