Ο ρόλος της γυναίκας στην Συριακή – Ελληνική οικογένεια

Πτυχιακή Εργασία 4646
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της γυναίκας στην Συριακή – Ελληνική οικογένεια
Συγγραφέας:
Tahmaz, Maram
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσω τον ρόλο της γυναίκας στην Συριακή και στην Ελληνική οικογένεια.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτή εξετάζεται η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πατέρα, στην μητέρα και στα παιδιά στην οικογένεια και στην κοινωνία.
Η εργασία περιλαμβάνει δυο μέρη:
Το πρώτο μέρος: αποτελείται από 6 κεφαλαία:
1ο : παρουσιάζει γενικά στοιχεία για την Συρία, την σύγχρονη Συριακή αρχιτεκτονική και την εξέλιξη της Συριακής οικονομίας κατά τομέα.
2ο : παρουσιάσει τις απαρχές της κοινωνιολογίας (ορισμός της κοινωνιολογίας και της κοινωνίας)
3ο : μελετάει γενικά για την κοινωνία στην Συρία και παρουσιάστηκε γενικά ο Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός και οι γυναίκες σε εκείνες τις κοινωνίες.
4ο : παρουσιάσει την θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας στην Συρία (πολιτικά και νομικά δικαιώματα, εκπαίδευση….)
5ο : ήταν για τον γάμο στην Συρία , η διαδικασία του γάμου, το διαζύγιο «ορισμός και εξήγηση την αύξηση του ποσοστού διαζυγίου.
6ο : το τελευταίο κεφαλαίο του πρώτου μέρους ήταν σαν εισαγωγή στην οικογένεια. Εδώ εξήγησα την ιστορική αναδρομή της Συριακής οικογένειας και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
Το δεύτερο μέρος: αποτελείται από πέντε κεφαλαία:
1ο : εισαγωγή στην Δημοκρατία της Ελλάδας, κατά κλασική περίοδο και Μακεδονική περίοδο. Επομένως εισαγωγή στην οικονομία της Ελλάδας.
2ο : εισαγωγή στην θέση της γυναίκας σε όλα τα αρχαία και σύγχρονα χρόνια (αρχαία Ελλάδα, Σπάρτη, Ρώμη..) και οι θέσεις και τα δικαιώματα της γυναίκας στην κοινωνία.
3ο : παρουσίασα εδώ την ιστορική αναδρομή της Ελληνικής οικογένειας και την σημερινή Ελληνική οικογένεια.
4ο : για το γάμο στην Ελλάδα(τι σημαίνει και τα είδη του), και το Διαζύγιο. 5ο : η σχέσεις και οι ρόλοι στην Ελληνική οικογένεια.
Τέλος: παρουσίασα τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανα μεταξύ μιας Ελληνίδας και μιας Συρίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Γυναίκες - Ελλάδα
Women - Greece
Οικογένεια - Ελλάδα
Family - Greece
Γυναίκες - Συρία
Women - Syria
Οικογένεια - Συρία
Family - Syria
Περιγραφή:
239 σ., εικ. πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, maram.pdf