Εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης Δεδομένων για την ανίχνευση διατροφικών προτύπων σε δείγμα νέων ανδρών και γυναικών: Επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Πτυχιακή Εργασία 4604 446 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης Δεδομένων για την ανίχνευση διατροφικών προτύπων σε δείγμα νέων ανδρών και γυναικών: Επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
Συγγραφέας:
Ντζουβάνη, Αγαθή
Περίληψη:
Σκοπός: Ο βασικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο διάφορες διατροφικές συνήθειες των ατόμων σχετίζονται με δείκτες φλεγμονής. Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν στοιχεία από νέους άνδρες και γυναίκες (< 45 ετών) και οι δείκτες χρόνιας συστηματικής φλεγμονής: Ινωδογόνο, ομοκυστεΐνη, CRP, IL – 6 και TNF – α. Το συνολικό δείγμα ήταν 1608 άτομα. Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου του ΕΠΙΚ από το οποίο υπολογίστηκε η εβδομαδιαία κατανάλωση μερίδων των διαφόρων ομάδων τροφίμων. Επίσης, μετρήθηκε η πρόσληψη αλκοόλ σε ποτήρια ανά ημέρα. Τέλος, αξιολογήθηκε ο δείκτης υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής στον οποίο συμπεριλήφθηκαν 11 κύρια συστατικά της μεσογειακής διατροφής. Στόχος αυτού του δείκτη ήταν η αποτίμηση του βαθμού υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής, καθώς έχει προταθεί ότι η αξιολόγηση των συνολικών διατροφικών συνηθειών είναι προτιμότερη της ξεχωριστής μελέτης των θρεπτικών συστατικών. Υψηλότερες τιμές από τον προτεινόμενο δείκτη υποδεικνύουν την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ χαμηλότερες τιμές καταδεικνύουν την υιοθέτηση του δυτικού τρόπου διατροφής. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι, μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, ο δείκτης υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής συσχετιζόταν αντίστροφα με τη CRP, την IL – 6 και τον TNF – α (Β ± τυπικό σφάλμα: - 0,442 ± 0,161, p<0,01, - 0,045 ± 0,023, p = 0,054 και - 0,493 ± 0,246, p<0,05, αντίστοιχα). Το ινωδογόνο και η ομοκυστεΐνη δεν παρουσίασαν συσχέτιση με αυτόν το δείκτη. Δεν ήταν δυνατό να γίνουν συγκρίσεις των δεικτών φλεγμονής με άλλους διατροφικούς παράγοντες. Συμπέρασμα: Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής προστατεύει τον οργανισμό από φλεγμονώδεις διεργασίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Περιγραφή:
128 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki4.pdf