Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 46 4860 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Παράγοντες υιοθέτησης χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε περιβάλλον κινητών συσκευών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14871
Συγγραφέας:
Κουτσογιάννης, Γεώργιος-Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14883
Συγγραφέας:
Λεκκάκος, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης από δεδομένα νοσοκομείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15032
Συγγραφέας:
Ζάλη, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εξατομίκευση περιεχομένου με αξιοποίηση γνώμης και κοινωνικού δικτύου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14963
Συγγραφέας:
Σαρδιανός, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μετά-μοντέλο για την διαχείριση συμμόρφωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14977
Συγγραφέας:
Στρατηγάκη, Χριστίνα Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ανάλυση Συναισθήματος από κείμενα, για οντότητες και χαρακτηριστικά αυτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16771
Συγγραφέας:
Ανεστάκης, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Πιλοτική Εφαρμογή για multipoint σύνδεση με την χρήση του WebRTC

Μεταπτυχιακή Εργασία 16768
Συγγραφέας:
Μακρυωνίτης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. e-care the human care:b-plan: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου B-plan για την παροχή εξ' αποστάσεως ιατρικών υπηρεσιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16774
Συγγραφέας:
Μαχαίρα, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Implementation of functions in R tool in parallel environment

Μεταπτυχιακή Εργασία 15783
Συγγραφέας:
Μακρής, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Critical success factors of knowledge management systems in telecommunication sector

Μεταπτυχιακή Εργασία 15787
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μηχανισμός ανίχνευσης δυνατότητας επαναστόχευσης φαρμάκων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15792
Συγγραφέας:
Δημητρόπουλος, Χρόνης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου σε συστήματα συστάσεων βασισμένα σε ετικέτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 15790
Συγγραφέας:
Σαμαρτζόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου (Business Plan) και πιλοτικής εφαρμογής για παροχή στρατολογικών υπηρεσιών σε πολίτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 15795
Συγγραφέας:
Μπουλανίτης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Android web server

Μεταπτυχιακή Εργασία 15801
Συγγραφέας:
Νικηφοράκης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, νέες και παραδοσιακές μορφές: το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)

Μεταπτυχιακή Εργασία 15819
Συγγραφέας:
Τσούκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Ε-Learning, δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης σε μαθητές Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 15825
Συγγραφέας:
Σπύλκα, Μαγδαλένα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ψηφιακός εγγραμματισμός: γνώσεις και δεξιότητες μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 15811
Συγγραφέας:
Κυρίτση, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 15831
Συγγραφέας:
Μπράχο, Μάριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εφαρμογή συλλογής γεωχωρικών δεδομένων απόδοσης ασύρματων δικτύων με χρήση υπηρεσίας παρασκηνίου για έξυπνες συσκευές

Μεταπτυχιακή Εργασία 15804
Συγγραφέας:
Μωυσιάδης, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης e- arsakeio

Μεταπτυχιακή Εργασία 15822
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0