Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους

Πτυχιακή Εργασία 4541
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους
Συγγραφέας:
Αλεξιάδη, Ηλιάνα Ελένη
Περίληψη:
Η κάτωθι εργασία με τίτλο « Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δ. Ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους» αναφέρεται στις μεθόδους ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προβάλλοντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις επιπτώσεις που προξενούν στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό τους ως εναλλακτικούς φυσικούς, οικονομικούς και ενεργειακούς πόρους, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι δυνατότητες πρόληψης αποβλήτων τροφών σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία των εκάστοτε χωρών στοχεύουν στην εξασφάλιση προστασίας περιβάλλοντος, υγείας και οικονομικό-κοινωνικών διαστάσεων. Η μελέτη του Δ. Ζωγράφου, στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη των τρόπων χειρισμού των παραγόμενων ΑΣΑ και στη συμπεριφορά των πολιτών σε αυτές τις ενέργειες και εφαρμογές. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις και λύσεις για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με την απόρριψη τροφών και άλλων αποβλήτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Municipal Solid Waste (MSW)
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Refuse and refuse disposal - Management - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Περιγραφή:
181 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0