Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 45 6536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS

Πτυχιακή Εργασία 14869
Συγγραφέας:
Κουντουράς, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αυτόματη εξαγωγή και διαχείριση περιεχομένου από ειδησεογραφικά site

Πτυχιακή Εργασία 14819
Συγγραφέας:
Χαράτσεβ, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι συγκεντρώσεις τεχνολογικά κρίσιμων χημικών στοιχείων στην Ελλάδα και οι πιθανές βιολογικές επιπτώσεις τους

Πτυχιακή Εργασία 16118
Συγγραφέας:
Μαντρατζή, Μπαρίς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G

Πτυχιακή Εργασία 15798
Συγγραφέας:
Κοψιαύτης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση portal παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών σε φοιτητές (student-to student- S2S)

Πτυχιακή Εργασία 15837
Συγγραφέας:
Τζέμης, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων

Πτυχιακή Εργασία 16649
Συγγραφέας:
Γρίβας, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης αμαξιδίου με χρήση Arduino

Πτυχιακή Εργασία 16684
Συγγραφέας:
Χατζηλένας, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εξόρυξη γνώσης από βιβλιογραφικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 16596
Συγγραφέας:
Παναγόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Betting Arbitrage

Πτυχιακή Εργασία 16599
Συγγραφέας:
Βολάκης, Γιώργος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 16757
Συγγραφέας:
Δουβίτσας, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Γεωργία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής και ενημέρωσης των αλλοδαπών φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 16714
Συγγραφέας:
Hemati, Ahmad Arash, Ghulam Ali
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

Πτυχιακή Εργασία 16247
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος, Χαρίλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Web-based εφαρμογή εξαγωγής στατιστικών δεδομένων από την Eurostat, στατιστικής ανάλυσής τους και εξαγωγής συμπερασμάτων

Πτυχιακή Εργασία 16308
Συγγραφέας:
Νούτση, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας

Πτυχιακή Εργασία 14793
Συγγραφέας:
Δρίτσουλας, Ξενοφών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας

Πτυχιακή Εργασία 5216
Συγγραφέας:
Παππά, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Πτυχιακή Εργασία 5226
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Σύστημα διαχείρισης με εφαρμογή σε περιβάλλοντα e-health

Πτυχιακή Εργασία 6047
Συγγραφέας:
Δημητρόπουλος, Χρόνης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-17
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Κατασκευή μηχανής αναζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες

Πτυχιακή Εργασία 5024
Συγγραφέας:
Μπατιστάτος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πτυχιακή Εργασία 10067
Συγγραφέας:
Δασκαλοπούλου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-16
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διευρεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία

Πτυχιακή Εργασία 16819
Συγγραφέας:
Κατσίμπρας, Μιλτιάδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0