Αλλαγές στην οστική μάζα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά από διατροφική παρέμβαση

Μεταπτυχιακή Εργασία 4491
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές στην οστική μάζα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά από διατροφική παρέμβαση
Συγγραφέας:
Πάπουτσου, Χρυστάλλα
Περίληψη:
Σκοπός: Η πρόληψη είναι ίσως το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης της «σιωπηλής» νόσου που λέγεται οστεοπόρωση. Αρκετά χρόνια πριν την εμφάνιση του προβλήματος και πριν την οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή ήπιες μορφές παρέμβασης στις ευπαθής ομάδες του πληθυσμού όπως η κατανάλωση εμπλουτισμένων με ασβέστιο και βιταμίνη D γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και συστηματική άσκηση με στόχο την επιβράδυνση της απώλειας οστικής μάζας.Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετηθεί η επίδραση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλακτος και γιαουρτιού), εμπλουτισμένων με ασβέστιο και βιταμίνη D3, στην πυκνότητα των μεταλλικών στοιχείων των οστών σε διάφορα σημεία του σκελετού (μέθοδος DΕXA) μετά από πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης διάρκειας 30 μηνών σε φαινομενικά υγιείς μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-65. Σχεδιασμός: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης (Randomized Controlled Trial). Υλικά και Μέθοδοι: Ένα ομοιογενές δείγμα 72 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών (αρχικό δείγμα n=82) (55-65 ετών) τυχαιοποιήθηκε σε 2 ομάδες: σε μία ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΔ: n=38) οι οποίες έλαβαν συνολική ποσότητα 1200 mg ασβεστίου και 7,5 μg βιταμίνης D3 ημερησίως μέσω εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών (γάλα και γιαούρτι) για 12 μήνες ενώ ακολούθως για τους υπόλοιπους 18 μήνες της παρέμβασης, η πρόσληψη βιταμίνης D3 αυξήθηκε στα 20 μg ημερησίως και σε μία ομάδα ελέγχου (ΟΕ: n=34). Αξιολογήθηκαν: η οστική πυκνότητα που προέκυψε από απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας ακτίνων X (DXA) και οι μεταβολές διατροφικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών με ανακλήσεις 24-ώρου (Έναρξη, 12 και 30 μήνες παρέμβασης). Στατιστική ανάλυση: πραγματοποιήθηκε «Ανάλυσης Διακύμανσης Πολλαπλών Μετρήσεων (Repeated measures ANOVA)» και γραμμική παλινδρόμηση. Αποτελέσματα: Τα άτομα της ομάδας ΟΔ παρουσίασαν μια προοδευτική αύξηση από την έναρξη της μελέτης στην πρωτεϊνική τους πρόσληψη, σημαντικά υψηλότερη από την ομάδα ΟΕ (P=0,009). Σχετικά με τη διαιτητική πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών τα άτομα της ομάδας ΟΔ είχαν υψηλότερη αύξηση στη πρόσληψη ασβεστίου, μαγνησίου και βιταμίνης D, σε σύγκριση με την ομάδα ΟΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης (P<0.001). Κατά τους 30 μήνες της παρέμβασης τα υποκείμενα της ομάδας ΟΔ είχαν σημαντικά υψηλότερη αύξηση της οστικής πυκνότητας των οστών των άνω άκρων (P<0.001), της συνολικής σπονδυλικής στήλης (P=0.001) και του ολικού σώματος (P<0.001), σε σύγκριση με την ομάδα ΟΕ. Επιπλέον τα άτομα της ομάδας παρέμβασης είχαν υψηλότερη αύξηση της οστικής πυκνότητας της λεκάνης κατά τους 12 μήνες παρέμβασης, ενώ αν και παρατηρήθηκε μείωση της οστικής πυκνότητας της λεκάνης μετά τους 12 μήνες μολοταύτα παρέμειναν υψηλότερα σε σύγκριση με τα άτομα της ομάδας ΟΕ (P=0,044). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν επίσης πως κατά την έκβαση της παρέμβασης, ο ΔΜΣ σχετιζόταν θετικά με την οστική πυκνότητα: της οσφυϊκής μοίρας (στους 12 και 30 μήνες, Ρ=0.002 και Ρ=0.049 αντίστοιχα), τα άνω άκρα (στους 12 μήνες, Ρ=0.05), και το ολικό σώμα (στους 12 μήνες, Ρ=0.006). Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα κατάφερε στους 30 μήνες να αυξήσει σημαντικά την οστική πυκνότητα των άνω άκρων, της συνολικής σπονδυλικής στήλης και του ολικού σώματος στις γυναίκες της ομάδας παρέμβασης. Επίσης, η συστηματική πρόσληψη εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών παράλληλα με διατροφική εκπαίδευση συνέργησαν στην αύξηση πρόσληψης ασβεστίου, βιταμίνης D και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, απαραίτητων για την οστική υγεία, μέσω των τροφών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οστική πυκνότητα
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Βιταμίνη D
Γυναίκες - Διατροφή
Περιγραφή:
104 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Papoutsou.pdf