Μελέτη μεταβολισμού in vivo: διαφορετικές προσεγγίσεις

Διδακτορική Διατριβή 4442 538 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη μεταβολισμού in vivo: διαφορετικές προσεγγίσεις
Συγγραφέας:
Ντάλη, Γεωργία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκοπούλη, Φωτεινή
Περίληψη:
Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί παγκοσμίως. Η έκτοπη συγκέντρωση λίπους είναι συνέπεια της δυσλειτουργίας του λιπώδους ιστού και χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη σύσταση των κυττάρων, διαταραγμένη ινσουλινική ευαισθησία και έκκριση φλεγμονωδών, αθηρογόνων και διαβητογόνων λιποκινών. Η πυρηνική μαγνητική φασματοσκοπία είναι μία μέθοδος, που επιτρέπει την εκτίμηση της βιοχημείας και του μεταβολισμού in vivo. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (χρησιμοποιώντας ραδιοσυχνότητες) σε συγκεκριμένους πυρήνες ατόμων, που βρίσκονται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Μελετήσαμε την ενδοηπατική συγκέντρωση λίπους σε παχύσαρκους εφήβους με τη χρήση του μη επεμβατικού, ευαίσθητου εργαλείου της πυρηνικής μαγνητικής φασματοσκοπίας πρωτονίων και βρήκαμε, ότι το NAFLD 1) είναι συχνό χαρακτηριστικό στους παχύσαρκους εφήβους, αφού διαπιστώθηκε στο 30% αυτών, 2) σχετίζεται με μία αναπροσαρμογή των διαθέσιμων προς οξείδωση υποστρωμάτων όλου του σώματος και 3) οι παχύσαρκοι έφηβοι με NAFLD παρουσίαζαν μειωμένη ινσουλινική ευαισθησία. Μελετήσαμε υπέρβαρα άτομα με ηπατική στεάτωση και βρήκαμε, ότι η ρεζιστίνη του ορού ήταν μειωμένη και σχετιζόταν αρνητικά με το ενδοηπατικό λίπος. εύρημα το οποίο αντιτίθεται στη θεωρία, που προτείνει τη ρεζιστίνη ως μεσολαβητή στην ινσουλινικής αντίστασης. Μελετήσαμε τον ενεργειακό μεταβολισμό της αριστεράς καρδιακής κοιλίας με τη χρήση της πυρηνικής μαγνητικής φασματοσκοπίας φωσφόρου σε υγιείς άνδρες με ΒΜΙ 18-35 kg/m² και διαπιστώσαμε μείωση του λόγου PCr/ATP στην αριστερά καρδιακή κοιλία στους υπέρβαρους/παχύσαρκους άνδρες παρά τη φυσιολογική συστολική και διαστολική τους λειτουργία. Μελετήσαμε τον ενεργειακό μεταβολισμό της αριστεράς καρδιακής κοιλίας σε υπέρβαρα άτομα με NAFLD και βρήκαμε, ότι παρουσίαζαν μείωση των φωσφορικών ενεργειακών υποστρωμάτων παρά τη φυσιολογική συστολική και διαστολική τους λειτουργία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance
Μεταβολισμός
Metabolism
Παχυσαρκία
Obesity
Περιγραφή:
174 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ntali.pdf